Stockholms Stift

Gör inte skillnad på människor

Nyhet   •   Jun 26, 2014 15:46 CEST

Vi tror på människors värdighet och lika värde, oavsett vilket land vi är födda i och vilket kön eller vilken ålder vi har. Och oavsett hur vår sexuella orientering tar sig uttryck, eller om vi har någon funktionsnedsättning.

Vi tror och hoppas att vi alla har förmågan att fråga en medmänniska: Vad vill du att jag ska göra för dig? Och känna den stora glädjen i de förändringar som detta kan leda fram till.

Till den blinde mannen ställde Jesus denna fråga och till Sackaios sa han: Kom ner från trädet, jag vill gästa ditt hem.

Det ledde till möten i ögonhöjd, med ögonkontakt, i samtal, som betydde livslång förändring för både den blinde och Sackaios.

Vårt uppdrag är större än de gränser nationer sätter. Det finns en värld som behöver oss – vår solidaritet, våra pengar och inte minst våra ögon och våra röster. Och vi måste våga ropa ut vår avsky mot det som gör skillnad på människor och inte låta oss tystas i kampen för människovärdet. Och vi gör det med Guds hjälp.

Biskop Eva Brunne