Goodpoint AB

Goodpoint utbildar för ett mer hållbart samhälle

Nyhet   •   Aug 07, 2015 08:14 CEST

Goodpoint upplever just nu en ökad efterfrågan på företagsanpassade utbildningar. Utbildningsansvarig Jannike Ludvigsson berättar hur upplägget ser ut.

Många företag väljer idag att ta in externa föreläsare för att utbilda inom olika teman. Goodpoint erbjuder ett antal utbildningar, som anpassas efter kundens verksamhet och behov. Mest efterfrågad är den grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildningen. Här får deltagarna en grundläggande och tydlig förståelse för vilka utmaningar vi står inför och vilka lösningar det finns för att komma tillrätta med problemen.

Utbildningarna är upplagda i olika block där deltagarna aktivt deltar och får ta del av varandras kunskaper och erfarenheter, såväl som av vår expertkunskap. Vi utgår från hur individens förkunskaper relaterar till kunskapsmålen och utformar utbildningen utifrån detta berättar Jannike.

Ett urval av utbildningar som Goodpoint erbjuder är bland annat:

  • Miljölagstiftning
  • Intern revision
  • Miljöledningssystem
  • Nya ISO 14001/9001
  • Miljöledning för revisorn
  • Hållbarhetsredovisning och GRI
  • Reach, CLP och kemikalielagstiftning
  • Läkemedel och miljö

Nu väntar en fullspäckad höst och Goodpoints konsulter har laddat om batterierna efter semestern.

Har du frågor eller funderingar, ta gärna kontakt med Jannike Ludvigsson på telefon: 08 789 04 23