Länsstyrelsen i Kronobergs län

Gräsmarksbränningar för gynnad flora

Nyhet   •   Apr 12, 2018 09:44 CEST

Nu inleds årets gräsmarksbränningar och länsstyrelsen planerar att bränna 13 områden i år. Syftet med bränningarna är att bränna bort gammalt fjolårsgräs och mossa i ängar och betesmarker för att gynna flora, insekter och svampar.

Objekten är mellan 0,25 till 20 hektar stora. De större objekten bränns av entreprenör, medan länsstyrelsen bränner de mindre objekten. Områdena är spridda från Rocknenområdet i väster till Ekhorva och Våraskruv i öster. Naturvårdsnyttan av en gräsmarksbränning är stor.

- Man får effekter av en gräsmarksbränning som gynnar floran i flera år framöver. Efter en bränning luckras grässvålen upp och om man bränner hårt skapas jordblottor vilket gynnar både blommor och bin, säger Ellen Flygare, naturvårdsförvaltare på länsstyrelsen.

Tips till allmänheten

Vid en gräsmarksbränning uppkommer det en del rök under själva bränningen men den försvinner helt i samband med släckning. Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att hålla avstånd då områdena bränns, men det är ingen risk eller fara med att besöka områdena igen efter att de släckts.

Översikt över de områden som ska brännas

Reservat Kommun Entreprenör
Husebymaden Alvesta Farmartjänst Alvesta
Målaskogsberg Ljungby Farmartjänst Alvesta
Rocknenområdet Ljungby Skogssällskapet
Libbhults ängar Växjö Skogssällskapet
Bökeskogen Växjö Skogssällskapet
Lunden Växjö Länsstyrelsen
Osaby Växjö Farmartjänst Alvesta
Hågeryd Växjö Länsstyrelsen
Storasjöområdet Uppvidinge Skogssällskapet
Våraskruv Uppvidinge Skogssällskapet
Ekhorva Uppvidinge          Länsstyrelsen
Stenbrohult Älmhult Farmartjänst Alvesta         
Diö stationsområde          Älmhult Farmartjänst Alvesta

Kontakt

Ellen Flygare, naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen i Kronobergs län, 010-223 74 68, ellen.flygare@lansstyrelsen.se