Grafiska Företagen

​Grafiska Företagen i möte med postutredningen: Fysiskt och digitalt ska kunna konkurrera på lika villkor

Nyhet   •   Feb 09, 2016 11:40 CET

Den 22 januari 2016 träffade Grafiska Företagen postutredaren Kristina Jonäng. Mötet var en uppföljning av en träff den 10 oktober 2015 där vi framförde våra synpunkter på en ny postlagstiftning. Vår övergripande synpunkt är att fysiskt och digitalt ska kunna konkurrera på lika villkor och att PostNord inte ensidigt ska kunna diktera villkoren på postmarknaden, inbegripet prissättningen av porto. PostNord är den dominerande aktören och på landsbygden finns inga egentliga konkurrenter. Staten måste ta fortsatt ansvar för att den samhällsomfattande postservicen ska fungera i hela landet.

Vi diskuterade huvudsakligen två frågor på mötet den 22 januari, dels övernattbefordran och dels pristaket på porto. Detta eftersom utredaren ska presentera ett delbetänkande i dessa delar redan den 31 mars 2016. Utredningen som helhet ska vara klar den 31 augusti 2016.

Vi betonade vikten av att portokostnaderna fortsätter att följa konsumentprisindex för att undvika en situation liknande den danska. Vi ifrågasatte även eventuella kostnadsbesparingar av att ta bort övernattbefordran eftersom PostNord sannolikt ändå har fasta kostnader för att upprätthålla hela sin organisation.

Vi hade en mycket konstruktiv diskussion och upplevde att utredaren tog till sig våra synpunkter.

Vi överlämnade också ett PM innehållande trender på den fysiska postmarknaden som utredaren efterfrågat. Du kan läsa PM:et här. Hjälp oss att föra fram argumenten när ni träffar beslutsfattare med koppling till postmarknad och distribution!