Grafiska Företagen

Grafiska Företagens kommentar till postutredningens delbetänkande: Positivt att utredaren vill behålla pristaket

Nyhet   •   Maj 11, 2016 16:32 CEST

Brevets värde bibehålls som en symbol för ett leveranssäkert kommunikationssätt och två utredningsförslag har lagts som ska säkra brevets plats på den framtida postmarknaden. Det är sammanfattningen av det delbetänkande som Kristina Jonäng, utredare av postlagstiftningen, lade fram den 8 april.

Utredningsförslaget innebär att dagens krav på att 85 procent av breven ska komma fram till nästa dag samt att 97 procent av breven ska komma fram inom tre arbetsdagar ersätts av ett krav att 95 procent ska delas ut inom två arbetsdagar

Övernattbefordran tas alltså bort, men i gengäld höjs kvalitetskraven och därmed blir förutsägbarheten större. Pristaket ska behållas och gälla tvådagarsbefordran, d v s portoregleringen bibehålls vilket även fortsättningsvis kommer att garantera en bastjänst till ett normalporto för de användare som skickar brev.

Grafiska Företagen kommenterar postutredarens delbetänkande:

- I våra kontakter med postutredaren har vi framfört vikten av att pristaket bibehålls. Tvådagarsbefordran med höjda kvalitetskrav tror vi kan fungera bra, det viktigaste är att det finns en förutsägbarhet i systemet, säger Ravindra Parasnis, VD, Grafiska Företagen.

Läs hela delbetänkandet här.