Grafiska Företagen

Grafiska Företagens nya vision sätter fokus på affärsnytta och kunskapsdelning

Nyhet   •   Okt 31, 2016 08:44 CET

Grafiska Företagen har en ny vision som ska ta förbundet och medlemsföretagen in i framtiden. Visionen utgör grunden för en ny strategisk inriktning där affärsnytta och kunskapsdelning står i fokus.

Visionen är framtagen av styrelsen och lyder:

”Grafisk industri utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen ska inspirera till nytänkande, företagsamhet och skapa arbetsfred”

Ravindra Parasnis, vd i Grafiska Företagen, förklarar hur visionen ska ”läsas”:

– Orden ”utvecklar, förpackar och distribuerar budskap” är en inkluderande och bred beskrivning av vad branschen ska vara. I denna beskrivning ryms både analogt och digitalt framställande av budskap. Beskrivningen fungerar lika bra om man trycker en årsredovisning eller gör en förpackning som visualiserar vad den innehåller. Det är en vision med utvecklingspotential och som hela branschen kan samlas kring.

”Mer relevanta för dagens människor”
Göran Gustafsson, ordförande i Grafiska Företagen, har varit drivande i arbetet och ville se en vision anpassad till dagens verklighet:

– Vid jämna mellanrum måste man som organisation stanna upp och fundera kring uppdraget och syftet i förhållande till dagens kontext. Vilken nytta gör vi?

– Den grafiska industrin har med start i Gutenberg tryckpress varit med och format vårt marknadssamhälle och den demokrati så som vi känner det idag. Vi har en lång och stolt historia som vi gärna berättar om, men branschen och förbundet har lika mycket att bidra med i framtiden. Utmaningen är att hitta en berättelse som fungerar på 2010-talet och det är här den nya visionen kommer in. Med den som fundament kan bli vi mer relevanta och intressanta för dagens människor.

Realiseras i sex fokusområden
För att realisera visionen kommer arbetet att bedrivas i sex fokusområden: Omvärldsbevakning, kunskapsdelning, arbetsgivarfrågor, kvalitetssäkring, påverkan och lobbying, kompetensförsörjning. Inom varje fokusområde kommer årliga planer fram med mål och aktiviteter för det operativa arbetet.