Grafiska Företagen

Grafiska Företagens ordförande i möte med EU-kommissionen

Nyhet   •   Mar 23, 2015 16:17 CET

Tisdagen den 17 mars träffade Intergrafs styrelse ett 20-tal höga tjänstemän från fem olika direktorat inom EU-kommissionen för att diskutera utmaningar och förutsättningar för den grafiska branschen i Europa. Det är mycket sällsynt att EU-kommissionen ställer upp så mangrant för att träffa representanter från en bransch och detta möte satte den grafiska branschen på EU-kommissionens agenda.

Grafiska Företagens ordförande Göran Gustafsson sitter också i Intergrafs styrelse och deltog i mötet.

-Det var ett oerhört intressant möte och tjänstemännen från de olika direktoraten var alla väl insatta i vår bransch utifrån sina respektive ansvarsområden. Vi fick till stånd en bra och givande dialog, och de tog till sig våra synpunkter och de problemställningar vi påvisade som vissa regelverk innebär för vår industri, säger Göran Gustafsson.

Vid mötet lyfte Intergraf bl.a. följande frågor:

  • EUs digitala agenda och vad den innebär för medborgarna i de olika EU-länderna.
  • Hur man ska hitta en balans när man talar om digitalisering och även lyfta fram tryckets fördelar
  • EUs Ecolabel avseende tryckpapper
  • Timmerförordningen
  • Dataskyddsdirektivet
  • Import från lågkostnadsländer
  • Skatter på tryckta produkter
  • Statsstöd

Det noterades vidare vid mötet att den europeiska grafiska industrin motsvarar 6 % av den europeiska tillverkningsindustrin och att 71 % av papper och kartong återvinns i Europa. Det sistnämnda är något man bör ha i åtanke när man talar om miljöansvar, avslutar Göran Gustafsson.