Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Granskning av läkemedel som innehåller hydroxizin inleds

Nyhet   •   Maj 09, 2014 14:36 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller hydroxizin. Läkemedlen är godkända för behandling av flera olika tillstånd i de flesta medlemsstater i EU, t.ex. ångest och oro, klåda och sömnstörningar.

Granskningen inleds på begäran av den ungerska läkemedelsmyndigheten efter att data från den kontinuerliga säkerhetsövervakningen och publicerade experimentella studier identifierat en potentiellt ökad risk för påverkan på hjärtrytmen.

EMA kommer nu att utifrån alla tillgängliga data värdera förhållandet mellan nytta och risk för läkemedel som innehåller hydroxizin.

Under pågående utredning rekommenderas patienter som behandlas med hydroxizin och som har frågor om medicineringen att vända sig till sin behandlande läkare.

I Sverige ingår hydroxizin i det godkända läkemedlet Atarax och är godkänt för behandling av urtikaria och klåda samt symtomatisk behandling av ångest och oro.  

 

Relaterad information

 EMA: Review of hydroxyzine-containing medicines started
(2014-05-08)