Scandinfo Marketing Research

Granskningskommissionens slutrapport om Göteborgs Stad är klar

Nyhet   •   Jun 13, 2013 17:24 CEST

ScandInfo genomförde våren 2013 en enkätundersökning på uppdrag av Granskningskommissionen som tillsattes av Göteborgs Stad. Undersökningen riktades till 40 000 anställda och förtroendevalda inom staden där syftet var att få förståelse för om det fanns något särskilt som skapat grogrund för oegentligheter i Göteborgs Stad. Utifrån bland annat undersökningens resultat har Granskningskommissionen släppt sin slutrapport i dag med rekommendationer.

Läs granskningskommissionens slutrapport här