SIS, Swedish Standards Institute

Grön IT förnyar miljöledningsarbetet

Nyhet   •   Feb 17, 2011 14:01 CET

SIS tar fram en vägledningsstandard för grön IT-användning. Standarden kommer att bli ett viktigt verktyg för att stödja organisationer att minska sin samlade miljöpåverkan och att bättre strukturera sin IT-användning.  

– Arbetet har precis dragit igång, och vi välkomnar fler organisationer som vill vara med och påverka innehållet i standarden, säger Marcus Ihre, projektledare hos SIS. 

– Genom ett systematiskt arbete som knyter an till strukturen i miljöledningsstandarden ISO 14001 med förslag till konkreta åtgärder finns stora möjligheter att vitalisera sitt miljöarbete genom en effektiv IT-användning, säger Marcus Ihre. Standarden tar också upp hur man begränsar den miljöpåverkan som följer av själva IT-användningen. 

Målgruppen för det nya standardiseringsarbetet är bred. Arbetet riktar sig till både små och stora företag, konsulter, bransch- och intresseorganisationer, myndigheter, industriforskningsinstitut samt universitet. 

– Såväl organisationer som har erfarenhet av, och de som precis ska sätta igång med ett miljöarbete kommer att ha nytta av den kommande standarden. Detta gäller i synnerhet tjänsteföretag och verksamheter som behöver en "nystart" i miljöarbetet, säger Marcus Ihre. 

Standarden kommer inte att vara certifierbar, utan ska ses som ett stöd till organisationens övriga miljöarbete, och eventuella miljöledningssystem. 

Följande organisationer har redan engagerat sig i arbetet: Devoteam Quaint, Exait, Exido International, Greenman, IT-Arkitekterna, Kungliga Tekniska Högskolan, Miljöstyrningsrådet, Stockholms läns landsting, TCO Utveckling, Tieto Sweden, Volvo Information Technology, samt Västerås stad.

För mer information eller för att delta i arbetet, kontakta: Marcus Ihre, SIS projektledare, tfn 08-555 520 51, marcus.ihre@sis.se