Baxter Medical AB

Grönt logistikcenter tillvaratar sjukvårdens resurser

Nyhet   •   Feb 22, 2011 09:00 CET

Baxter öppnar Sveriges ur miljösynpunkt modernaste medicinska logistikcenter i Rosersberg, nära Arlanda. Unikt för logistikcentret är att det uppfyller mycket högt ställda miljökrav. 

Baxter är först i Sverige med att uppfylla kraven för ett så kallat Green Building-certifikat, vilket förutsätter 25 procent energibesparing jämfört med en konventionell motsvarande byggnad.

– Vi har planerat vårt logistikcenter utifrån logistiken men även ur ett miljöperspektiv. Byggnaden ska spara energiförbrukning (uppvärmning). Detta uppnås genom att dubblera isolering i tak och vägg samt återvinna den spillvärme som genereras via kyl och fryskomprimatorer. Lagret värms även upp via fjärrvärme. Det är inte bara själva byggnaden som tas med i miljöarbetet utan hela utnyttjandet av den, allt från närvarostyrning av belysning, golvbeläggning till sortering och återvinning av sopor med mera, säger Jonas Fång, nordiskt ansvarig för operativa funktioner på Baxter.

Placeringen i Rosersberg är strategiskt utvald och det kommer även att byggas en omlastningscentral i Rosersberg för järnvägsgods 2012.

– Den nya byggnaden är en viktig del av vårt bidrag till nya lösningar för sjukvården och för patienterna. Vården ska genomföras med begränsade samhällsekonomiska och miljömässiga resurser. Att få dem att räcka så långt som möjligt ser vi som ett gemensamt ansvar, säger Robert Ström, vd Baxter.

Fakta om det nya logistikcentret i Rosersberg:

  • Byggnaden är 7 200 kvm stor och byggt i samarbete med NCC
  • Förbrukningselektriciteten kommer från vindkraft (10 %) och vattenkraft (90 %)
  • Uppvärmning sker med fjärrvärme, dels från biobränsle, dels från förbränning av avfall
  • Kyl- och frysanläggningen hanteras med en kompressor som ger 40 procents energibesparing. (Kylen är 300 kvm stor och cirka 10 m hög. Frysen är 35 kvm stor och cirka 8 m hög)
  • Golvbeläggningen är fri från kemikalier, endast vatten behövs för normal rengöring
  • Belysningen i alla gångar är närvarostyrd
  • Leveranser via järnväg från 2012

För mer information, vänligen kontakta:
Camilla Sjöström, Senior Manager Communications, Government Affairs & Public Policy, Nordic Baxter Medical AB, på 070-379 83 00 eller camilla_sjostrom@baxter.com

Om Baxter
Baxter utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som räddar och förbättrar livet för människor med hemofili, immunbrist/autoimmuna sjukdomar, infektionssjukdomar, njursjukdomar, trauma och andra kroniska och akuta medicinska tillstånd. Vi använder vår unika kombination av expertis inom medicinteknik, bioteknik och läkemedel till att utveckla behandlingar för patienter världen över. www.baxter.se