Grontmij

Grontmij föreläser på Svenska Rallyt om biodrivmedelsprojekt

Nyhet   •   Feb 06, 2013 08:45 CET

Svenska Rallyt, eller Rally Sweden som det numer heter officiellt, är ett av Värmlands största regelbundet återkommande arrangemang, som lockar till sig en stor mängd besökare till regionen. Samtidigt har Region Värmland som mål att vara klimatneutralt till år 2030 och har sedan en tid tillbaka engagerat Grontmij som konsulter för att undersöka möjligheterna för ökad produktion och användning av biodrivmedel i regionen. Om detta berättar Grontmijs uppdragsansvariga, Liselott Roth.

Klimatfrågan är en prioriterad fråga för Region Värmland och Energikontoret, vilket är ett kunskapscentrum för energifrågor som arbetar tillsammans med kommuner, företag och organisationer för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser.

På uppdrag av Region Värmland och i förlängningen Energikontoret har Grontmij gjort förstudier om förutsättningar för biogas respektive biobränslen från skogsindustrin vad gäller potential, produktion och användning.

– Nu jobbar vi med strategiskt arbete och har fördjupat oss i samverkan för ökad biogasproduktion, vilket innebär att vi tittat närmare på hur kommunerna kan organisera sig och samarbeta för att samla in mer råvaror till biogasproduktion, säger Liselott Roth, uppdragsansvarig för BiodriV-projektet på Grontmij.

Hela evenemanget Rally Sweden har som övergripande syfte att få till stånd en ökad användning av biodrivmedel eller annan miljöanpassad drift som el. Grontmij kommer att presentera resultat från projektet, såsom biodrivmedelspotential, nuläge och vad och vilka som kan ta regionen närmare målet att vara klimatneutralt år 2030.

Seminariet ”Värmland på väg mot hållbara drivmedel” där Liselott Roth är engagerad för att föreläsa äger rum den 7 februari på Karlstad CCC.