Grontmij

Grontmij höjer kvaliteten på tekniska beskrivningar inom VA

Nyhet   •   Feb 08, 2011 10:51 CET

Krister Fredriksson, seniorkonsult på Grontmij, brinner för att höja kvaliteten på tekniska beskrivningar. Han har lång erfarenhet av att skriva och granska förfrågningsunderlag och har bidragit med sina expertkunskaper vid framtagande av både AMA Anläggning 07 och 10 och Stockholms Stads Tekniska Handbok.

På den enhet inom Grontmij som Krister Fredriksson tillhör, Vatten & Ledningsteknik, har man det senaste året arbetat målmedvetet med att höja kvaliteten på de handlingar man lämnar ifrån sig till beställarna. Krister Fredriksson har varit drivande i arbetet.

– Inom VA har det tyvärr inte funnits samma krav på, eller samma tradition, som inom till exempel konstruktion av att granska handlingar. Det arbete vi nu gör handlar mycket om att skapa en kultur där man tar hjälp av varandra.

Granskning behöver inte vara komplicerat
Hur går man bäst tillväga när man interngranskar en mängdförteckning eller en teknisk beskrivning? Krister Fredriksson värjer sig när mallar och system kommer på tal.

– Självklart ska vi som ett av de ledande teknikkonsultföretagen ha ett bra systemstöd i vårt arbete och mallar kan vara till hjälp. Men sättet man granskar på måste anpassas till uppdragets omfattning och de handlingar som är föremål för granskningen. Ibland räcker det kanske att en kollega plockar fram rödpennan. Ibland kan det finnas anledning att blanda in flera olika personer och kompetenser. Det viktiga är att skapa en kultur inom organisationen där det är okej att fråga och där man är öppen för feedback, säger han. Det är något vi prioriterar och arbetar aktivt med på Grontmij.

Toleransen för fel och brister sjunker
Att kvaliteten höjs i uppdragen och att kunderna blir mer nöjda om det underlag som tas fram håller en hög kvalitet är Krister Fredriksson övertygad om.

– Vårt mål är ju att leverera den produkt kunden har frågat efter och till det pris vi har kommit överrens om, säger han.

Att flera av Grontmijs viktiga kunder har en verksamhet som finansieras av offentliga medel ser Krister Fredriksson som ytterligare ett skäl till att arbeta mer målmedvetet med att höja kvaliteten på handlingarna.

– De flesta uppdrag som görs inom teknikkonsultbranschen görs på löpande räkning. Det innebär att vi och våra konkurrenter i princip har fått betalt för att rätta våra egna fel och brister. Men om potten med pengar minskar kommer kunderna att söka sig till de konsulter som kan leverera snabbt och på fast pris. En naturlig konsekvens av en sådan utveckling blir att toleransen för fel och brister i handlingarna sjunker.