Grontmij

Grontmij medverkar till världsunik satsning på flytande biogas

Nyhet   •   Dec 09, 2011 11:30 CET

Det regionala återvinningsföretaget NSR gör en världsunik satsning på produktion av flytande biogas, LBG, för tung fordonstrafik. För att möjliggöra satsningen krävs att kapaciteten på NSR:s biogasanläggning i Helsingborg fördubblas. Grontmij har fått i uppdrag att projektleda utbyggnaden.

– Om vi ska leva upp till regionala och nationella klimatmål måste vi ha bränsle till tunga fordon. Satsningen på flytande biogas är en del i vårt miljöarbete, säger Gunilla Nilsson, avdelningschef för biogasavdelningen på NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB).

Den planerade LBG-anläggningen för uppgradering av metangas från deponier och biogasanläggningar till flytande biogas kommer att ligga på Filbornaområdet i Helsingborg och blir enligt NSR världens hittills största. En fördubbling av kapaciteten för våtrötning av organiskt avfall från dagens cirka 70 000 ton per år till cirka 160 000 ton per år gör satsningen möjlig. Grontmij projektleder utbyggnaden av befintlig biogasanläggning på NSR:s huvudanläggning i Helsingborg.

Utbyggnaden av biogasanläggningen och den nya LBG-anläggningen är två av delprojekten som ingår i Team biogas, NSR:s biogassatsning som ska göra att företaget lever upp till sitt mål att vara fossilfritt år 2015.

– Användningen av komprimerad biogas ökar, samtidigt som vi ser att lastbilstillverkare utvecklar motorer som ska drivas på flytande biogas. Vår satsning på flytande biogas blir därför väldigt intressant sett ur ett globalt perspektiv, säger Gunilla Nilsson på NSR

En viktig del av Grontmijs uppdrag är att se till att den utbyggda anläggningen kan leverera metangas för uppgradering till flytande biogas på den nya LBG-anläggningen när den beräknas vara i drift sommaren 2013.

– Det är en spännande utmaning att projektleda arbetet med att göra anläggningen dubbelt så stor, samtidigt som vi ska hålla dagens drift igång. Sedan är det väldigt intressant att få följa det här spjutspetsprojektet på nära håll, säger Grontmijs projektledare Hans Thelin.

Fördelen med flytande biogas är att den kan transporteras med upp till sex gånger högre effektivitet jämfört med komprimerad biogas. LBG kan användas till tung trafik, som färje- och lastbilstrafik och medför inga nettoutsläpp av växthusgaser.