Groupon

Groupons medlemmar samlar in 476 500 kronor i global kampanj med WWF

Nyhet   •   Jun 25, 2013 14:16 CEST

Flera Grouponländer gick den 10 juni ut i en gemensam kampanj med WWF för att uppmärksamma miljön och klimatet. På en vecka samlade 22 länder in 476 500 kronor som oavkortat går till att finansiera projekt som drivs av WWF runtom i världen. Här är några av projekten som får stöd av Groupons medlemmar:

  • USA: Bidrag från Groupons medlemmar gav tillräckligt med loppmedel för att skydda 7435 svart-svansade präriehundar från pest orsakad av dödliga loppor. Sjukdomen är ett av de största hoten mot de svart-svansade präriehundarna och riskerar att helt slå ut arten.
  • Frankrike: WWF-kampanjen samlade in $ 3 900 för att skydda och återställa Madagaskars mangroveträsk. Flera arter, inklusive lemurer, är helt beroende av mangroveväxterna för dess överlevnad och träden är även en viktig resurs för många människor i de omgivande samhällena.
  • Indonesien: Groupons medlemmar samlade in mer än $ 4 000 till att skydda den utrotningshotade Sumatratigern, en kritiskt hotad art med färre än 400 djur som lever i vilt tillstånd i världen idag. Med de insamlade pengarna kommer WWF att fortsätta att arbeta för att förhindra tjuvjakten, övervaka de individer som finns kvar och bekämpa skogsavverkningen i området. 

Groupon Sverige stod för ca 20 procent av det totala bidraget
I Sverige samlade Groupons medlemmar in 93 450 kronor i insamlingen till arbetet för att stoppa tjuvjakten och bevara livsmiljön för de cirka 880 utrotningshotade bergsgorillor som lever i regnskogarna i Virungabergen – i gränsområdet mellan Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Uganda. Med pengarna kan WWF tillsammans med International Gorilla Conservation Programme (IGCP) utbilda och avlöna 18 parkvakter under fem månader, som är en förutsättning för att skydda de kvarlevande gorillorna. 

Tack till alla medlemmar som gav sitt stöd i kampanjen.