Tillväxtfaktor-X

Growth Factor AB byter namn till Xtra Fastighetstjänst AB

Nyhet   •   Maj 14, 2014 08:48 CEST

Tidigare Growth Factor AB, som är en del av Tillväxtfaktor-X företagsinkubator för socialt entreprenörskap, har bytt namn till Xtra Fastighetstjänst AB och har därmed även ny logotype.


Xtra Fastighetstjänst erbjuder fastighetstjänster såsom skötsel av utemiljöer samt enklare reparationsarbeten till fastighetsägare och förvaltare. Företaget har sedan 2013 avtal med bland annat MKB.


För mer information vänligen kontakta:

Ola Bolinder 0733-82 20 95, arbetande Styrelseordförande för Tillväxtfaktor-X.


Om Tillväxtfaktor-X

Tillväxtfaktor-X är en ekonomisk förening som grundades i början av 2010 av tre företag: Protelo Solutions AB (IT), Viviv AB (Socialt företagande) och Imbue (IT). Grunden för företaget är den inkubatorverksamhet som förenar människor utanför arbetsmarknaden och näringslivet. Visionen är att skapa livskraftiga företag där näringslivet bidrar med marknad och kunnande, medan Tillväxtfaktor-x bidrar med kunnande i socialt företagande och handledande av personal. Arbetet sker i form av socialt entreprenörskap i en inkluderande företagsinkubator. Tillväxtfaktor-X har sin bas i Malmö. Mer information på http://www.tillvaxtfaktor-x.se