Sveriges Kommuner och Landsting

Gruppstorlek och kvalitet inte samma sak

Nyhet   •   Dec 11, 2013 14:10 CET

Kvaliteten i förskolan är viktig för kommunerna. Därför delar personal och barn på en avdelning ofta upp sig i mindre grupper. Gruppstorlek säger inget om personaltätheten.

Skolverket överväger att ta bort sitt riktmärke om max 15 barn per avdelning i förskolan. Skälet är att rekommendationen inte säger något om vad en bra gruppsammansättning är. SKL tror inte att förslaget kommer att leda till någon större förändring.

– Varje förskola har sina unika förutsättningar. Barn har olika behov. Det är därför vanligt att personal och barn på en avdelning under dagen delar upp sig i mindre grupper, säger Maria Stockhaus, ordförande för SKL:s utbildningsberedning.

Självklart ska obligatoriska regler och lagar följas. Men ett riktmärke om antalet barn per grupp är inte tvingande. Det beror på att det kan finnas andra sätt att lösa frågan för barnens bästa.

– I praktiken är mindre barn ofta i mindre grupper, medan större barn kan vara i lite större grupper. Skolverkets egen statistik säger att samtidigt som antalet större barngrupper ökar, så ökar också antalet småbarnsgrupper med färre än tio barn, säger Maria Stockhaus.

Hög kvalitet är grunden

Utgångspunkten för en bra verksamhet måste allt vara kvaliteten. Att åtta av tio föräldrar är nöjda med förskolan visar att kvaliteten är hög. Svensk förskola är världsledande.

– Tyvärr händer det att barngrupper blir för stora. Det beror ofta på snabb inflyttning eller högt födelsetal i vissa stadsdelar eller orter. Med bättre planering kan det ofta undvikas. Och situationen ändå uppstår, så behöver det lösas snabbt, säger Maria Stockhaus.

Fakta

På tio år har antalet barn i förskolan ökat med nära 150 000. Ändå har såväl gruppstorlek som personaltäthet varit konstant sedan 1995.

Snittgruppen har i dag 16,9 barn och det går 5,3 barn per personal.

SKL:s arbete med skolfrågor

Myter och fakta om skolan

Kontakt

För mer information:
Bodil Båvner, utredare
avdelningen för lärande och arbetsmarknad
08-452 77 68
072-734 26 17
bodil.bavner@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook