Endometriosföreningen, Sverige

Gymnasieflickor får frågor om endometrios

Nyhet   •   Feb 20, 2017 07:46 CET

Arbetet med att hjälpa kvinnor som är drabbade av den dolda folksjukdomen endometrios tar nu flera steg framåt i Stockholms län. Landstinget skickar ut en stor enkät till alla flickor födda år 2000 och vårdpersonal som möter dem.

– Jag vill öka och fördjupa kunskaperna om endometrios. Jag vet att många kvinnor måste hantera stora besvär och har därför prioriterat den här sjukdomen som tidigare inte har fått särskilt mycket uppmärksamhet. Det måste gå att få ett bättre omhändertagande än i dag, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården.

Ungefär var tionde person som har mens har endometrios, som ofta yttrar sig som en stark smärta i samband med menstruationen. Förutom de kvinnor som får svara på formuläret skickar landstinget frågorna till skolsköterskor, barnmorskor på ungdomsmottagningar och husläkare.

– När svaren har kommit in och vi har analyserat dem börjar vi planera för utbildningar. Vårdpersonalen ska bli ännu bättre på att upptäcka sjukdomen och hjälpa kvinnor vidare till gynekolog. Om vi kan ge en diagnos så tidigt som möjligt kan vi minska de här kvinnornas lidande, och det skulle vara fantastiskt, säger Ella Bohlin.

För mer information och kontakt med Ella Bohlin:

Roksana Schnittger

Pressekreterare

070-737 45 16

Pressbild på Ella Bohlin: (Foto: Scharlotte Pe