Vectura

Hållbar utveckling i fokus när Ersta sjukhus byggs ut

Nyhet   •   Feb 26, 2013 10:36 CET

Nyligen togs beslutet att Ersta sjukhus på Södermalm i Stockholm, drivet av Ersta diakoni, ska byggas ut. Vecturas Sofia Hofstedt är miljösamordnare i projektet med uppgift att beakta miljöfrågor med hänsyn till bland annat kulturmiljö och buller.

Sedan år 1864 har Ersta diakoni bedrivit vårdverksamhet på Erstaterassen i Stockholm. Ersta sjukhus har genom åren utvecklats och förändrats i takt med stadens tillväxt. Vecturas Sofia Hofstedt är miljösamordnare när Ersta sjukhus byggs ut. Hon kommer att göra en miljöutredning som beskriver de effekter på miljön som utbyggnaden kan innebära. Syftet är att integrera miljöaspekter i utbyggnadsförslaget så att en hållbar utveckling främjas. Viktiga miljöaspekter är att integrera utbyggnaden i den befintliga stadsmiljön och att undvika negativ miljöpåverkan med avseende på bland annat buller och kulturmiljö.

– Det är viktigt att anpassa byggnadernas utformning i samklang med omgivningen och samtidigt skapa en bebyggelse som sänder ett budskap från vår tid till kommande generationer, säger Sofia Hofstedt, miljösamordnare.

Vecturas uppdrag påbörjades våren 2012 och pågår under 2013. Utbyggnaden planeras till slutet av 2014.

För mer information, kontakta Sofia Hofstedt sofia.hofstedt@vectura.se