E.ON Sverige AB

Hållbart samarbete i Barkarbystaden

Nyhet   •   Okt 04, 2016 09:04 CEST

Järfälla kommun, E.ON och fastighetsbolaget Atrium Ljungberg fördjupar samarbetet för ett hållbart Barkarbystaden. Den avsiktsförklaring som företagen tecknat innehåller ett samarbete kring hållbar stadsutveckling. Den beskriver också att E.ON har en ambition att etablera ett nytt Stockholmskontor i den planerade fastigheten Bas Barkarby.

Barkarbystaden är idag det största utbyggnadsområdet i Stockholmstrakten. I kollektivtrafiknära läge byggs just nu 18 000 bostäder och tusentals nya arbetsplatser med det övergripande målet om ett hållbart Järfälla. E.ON och Atrium Ljungberg är viktiga samarbetspartners till Järfälla kommun i arbetet med att utveckla Barkarbystaden till en stadsdel med hållbar energiförsörjning.

I december 2015 skrevs en avsiktsförklaring mellan E.ON och Järfälla kommun som syftar till att skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling och energiförsörjning i hela Barkarbystaden. Nu finns även en avsiktsförklaring mellan fastighetsbolaget Atrium Ljungberg och E.ON för den planerade mötesplatsen Bas Barkarby i Järfälla, och för samarbete kring hållbar stadsutveckling i Barkarbystaden. Utöver samarbetet om smarta energilösningar är ambitionen också att E.ON ska etablera ett nytt Stockholmskontor i Bas Barkarby.

– E.ON vill ta en aktiv del i Barkarbys utbyggnad och långsiktiga helhetslösningar vilket även ligger helt i linje med vår strategi för den växande Stockholmsregionen. Tillsammans med Atrium Ljungberg och Järfälla kommun bidrar vi genom nya och etablerade kundanpassade energilösningar till ett hållbart Järfälla och till att ställa om till ett mer förnybart Sverige, kommenterar Stefan Håkansson, vd E.ON Värme.

E.ON är en etablerad energiaktör i Järfälla med produktion och distribution av fjärrvärme, elnät och en tankstation för biogas. I planerna för etablering av ett nytt Stockholmskontor i Barkarby ingår att skapa en utställningsyta för att visa Barkarbystadens energilösningar. Ambitionen är dessutom att E.ON ska samverka med utbildningsverksamheterna som kommer finnas i Bas Barkarby.

– Det är glädjande att E.ON och Atrium Ljungberg väljer att fördjupa samverkan med Järfälla kommun. Jag välkomnar beskedet att E.ON har för avsikt att etablera ett nytt Stockholmskontor i Bas Barkarby. Det kommer starkt att bidra till kommunens fortsatta attraktions- och växtkraft, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Atrium Ljungberg har en markanvisning med en byggrätt om 50 000 kvadratmeter centralt i Barkarbystaden. Där planerar bolaget tillsammans med kommunen att skapa Bas Barkarby, en regional mötesplats för lärande, näringsliv och kultur i en dynamisk stadsmiljö runt den regionala knutpunkten Barkarby. Målsättningen är att byggstart ska ske under första kvartalet 2017 med inflyttning sommaren 2019. Järfälla kommun kommer att hyra en del av huset för utbildnings- och kulturverksamhet.

– Hållbar stadsutveckling är vår kärnverksamhet och vi är glada över att vara en del av utvecklingen av ett hållbart Barkarbystaden. De gemensamma ambitionerna i avsiktsförklaringen är en bra grund för att nå visionen om vårt kommande projekt, Bas Barkarby, som en miljömässigt och socialt hållbar mötesplats, kommenterar Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

Mer information:

Ulrika Jardfelt E.ON Värme Sverige AB
Tel: +46 727 33 81 67
ulrika.jardfelt@eon.se

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande Järfälla
Tel: +46 70 002 33 92
claes.thunblad@jarfalla.se

Ulrika Hellström, affärsutvecklare Atrium Ljungberg
Tel: +46 70 927 60 33
ulrika.hellstrom@atriumljungberg.se