Trend Point Media AB

Hälften av svenska företag använder sociala medier som ett marknadsföringsverktyg

Nyhet   •   Okt 04, 2010 14:38 CEST

Brittiska Guava gör varje år en lokal undersökning som visar på hur företag och byråer använder sök - och sociala medier i sin marknadsföring. I år presenterar svenska Guava för första gången en lokal studie.

Studien visar att över hälften av företagen använder sig av sociala medier i sin marknadsföring, och nära 60 % av de tillfrågade är själva aktiva användare på Facebook. Av undersökningen framkom det även att de allra flesta företag sköter sina marknadsinsatser i de sociala medierna internt. Ändå svarar 40 % att de inte följer upp och mäter sina digitala investeringar på något sätt. Här kan en motsättning ses i valet många företag gör att sköta marknadsföringen i de sociala medierna internt inom företagen eftersom uppföljningen fattas och företag då inte har en aning om hur resultatet från investeringen ser ut.

Fördelarna med att låta ett utomstående företag sköta de insatser man vill göra i de sociala medierna är just att hängivna personer med stor kunskap tar hand om hela processen, från produktion till uppföljning, och du som företag frigör tid som du kan lägga på din verksamhet! Med hjälp av en utomstående aktör som handhar dina marknadsinsatser får du som företagare en optimal förutsättning för att lyckas med dina insatser i de sociala medierna!

Trend Point har cirka 400 kunder runt om i Sverige som valt att använda sig av Facebook som annonseringskanal. Vi tar hand om dina annonser, från produktion till lansering – och mäter alla resultat. Läs mer om oss och hur vi även kan hjälpa dig med annonsering via Facebook, www.trendpointmedia.se