St. Hippolyt Sverige AB

Hästar som äter sand och avföring...

Nyhet   •   Jun 21, 2013 10:02 CEST

       

En del hästar börjar äta sand (geophagia) och avföring (coprophagia) och anledningen kan vara många; brist på sysselsättning, mineralbrist eller störd tarmflora.

Beteendet, att äta sand och avföring, är inte ovanligt bland både de domesticerade hästarna samt bland de vilda hästarna, men anledningen är inte så lätt att förklara. En del hästar är mer intresserade än andra av att äta sand och avföring, även om en hel flock betar i samma hage och får samma foder.
Detta indikerar att geophagia och coprophagia är ett individuellt beteende, och är inte alltid kopplat till en mineralbrist. Men olika hästar kan ha olika mineralbehov, om de t.ex. har eller har haft en sjukdom som gör att de har ett större behov än andra hästar. Hästägare bör vara observanta på om deras häst helt plötsligt börjar äta sand och/eller avföring eller om den börjar konsumera större mängder sand och/eller avföring.

En ökning av geophagia och coprophagia kan vara en reaktion på andra ändringar i hästens rutin eller hästhållning.

• För lite grovfoder, kan skapa rastlöshet samt uttråkighet. Rekommenderad grovfodergiva brukar ligga på 1,5 kg grovfoder per kg ts per 100 kg häst och dygn, men det kan ibland ge för lite sysselsättning.
Hästar äter gärna 15-18 timmar per dygn och genom att fodra med 7,5 kg hö håller sig hästen endast sysselsatt i ca 5 timmar per dag (det tar ca 40 min för en stor häst att äta 1 kg hö) och genom att fodra med 10 kg hösilage med 65 % ts tar det också ca 5 timmar att äta (ca 30 min för en stor häst att äta 1 kg ts hösilage).
Vilket gör att hästen har ett ätbehov på ca 15 timmar men får endast uppfyllt ca 5 timmar, detta skapar oro, stress, sysselsättningsbrist, magtarmsjukdomar samt magsår, vilket i sin tur kan medföra att hästen lägger sig till med beteendestörningar så som vävning, krubb bitning samt geophagia och coprophagia.

• Om du upptäcker en ökning i sand och/eller avföringskonsumtionen i samband med ett stallbyte, kan det vara flera olika anledningar. Om du fodrar med ett kraftfoder som är fulltäckande på vitaminer och mineraler samt följer de rekommenderade mängderna, är det inte troligt att din häst lider av vitamin och mineral brist. Förutsatt att hästen har fodrats med ett fullfoder innan den kom till det nya stället

• Hästar som lider av magsår äter oftare sand. Det kan vara så att sanden smörjer magsäcken, men det finns inte riktigt någon forskning på varför hästar med magsår oftare äter sand än andra. Om hästen precis har bytt miljö, så kan det ibland räcka för att utveckla magsår.

• Det finns rapporter om att hästar som har parasiter i magen äter sand, så har du en häst som äter sand bör du ta ett prov på avföringen för att kontrollera att mängden parasiter inte finns i stora mängder. I så fall bör hästen avmaskas.

• Man ser ofta att föl äter sin mammas träck och det brukar man associera med att fölet ska bygga upp en ordentlig och stabil magtarmflora så fort som möjligt för att klara av att jäsa grovfodret som kommer ner i grovtarmen. Men även hos äldre hästar som har fått sin magtarmflora störd på grund av sjukdom t.ex. fång, kolik osv. kan man se detta beteende hos.

• Störning i tarmfloran med toxinfrigivning som följd, kan vara orsaken till att vissa hästar äter sand och jord, eftersom sand och jord har en stor sug yta och därför suger upp giftämnen (precis som kattgrus suger upp vatten och urin) och det är således naturens medicin de provar att använda sig av.

Har du en häst som t.ex. bytt miljö och börjat äta träck, bör du, ta med dig grovfoder från det stället ni nu har flyttat ifrån så det räcker i minst 1 vecka, detta fördelar du på 2 veckor och börjar introducera det nya. Så under en 2 veckors period har hästen fått en chans att vänja sig vid det nya grovfodret. Hästen behöver få äta i ca 15 timmar per dag, detta kan man uppfylla dels genom att fodra med hö/hösilage och att man delvis fodrar med ett strårikt grovfoder som tar längre tid att äta, t.ex. halm eller gräsfröhalm.
Det finns också nät som man kan fylla på och hänga upp i boxen och i hagen på så sätt kräver det lite mer arbete för hästen och den konsumerar inte lika stora mängder, men håller magen sysselsatt under större delen av dygnet. Flera överviktiga hästar har rapporterats gå ner i vikt tack vare nätet, den finns i både litet format samt till storbalar.

Och precis som vid alla miljöombyten samt foderbyten, bör man fodra med Irish Mash varje dag i minst en 2 veckors period. De flesta hästar blir stressade av miljöombyten samt foderbyten, fodret passerar fortare igenom magtarmsystemet som en följd av det, och hästen får en försämrad foderupptagning. Genom att fodra med Irish Mash tillför vi hästen en jästkultur för att den ska klara ombytena bättre.

En del hästar som är geophagier och/eller coprophagier, har en vitamin- och mineralbrist och det är därför viktigt att fodra hästen varje dag med ett kraftfoder innehållande alla de näringsämnen hästen behöver på ett lättillgängligt sätt, dvs. med mineraler som är organiskt bundna som gör att upptagligheten i hästens celler är optimal, t.ex. NaturMüsli.
Dessutom kan det behövas en kur med väl avsedda mineraler, MicroVital för att få hästens depåer uppfyllda igen.

Om en häst har tendens till magsår ges det också en kur LinuStar som smörjer magsäcken och tarmarna och lägger sig som en hinna som skyddar infekterade områden.

Utfodringsrekommendationer

En foderstat till en stor häst i moderat träning som äter träck, uträknat per dag:

Fri tillgång på grovfoder!
- minimum 1,5 kg grovfoder torrsubstans per 100 kg häst
och gärna en ättid på ca 15 timmar per dygn.

1 kg NaturMüsli
300 g Irish Mash
En kur med MicroVital
En kur med LinuStar