Svenska FSC

Hans Djurberg omvald till Forest Stewardship Council® Internationals styrelse

Nyhet   •   Feb 17, 2016 10:36 CET

Hans Djurberg, hållbarhetschef vid SCA, har blivit omvald till styrelsen vid FSC International och kommer att representera medlemmarna i ytterligare fyra år.

Internationella FSC:s styrelse består av medlemmar som representerar social, miljö och ekonomisk kammare samt nord och syd. Hans Djurberg som sedan tidigare representerar ekonomisk kammare nord har nu blivit omvald för ytterligare fyra år.

Enligt SCA:s pressmeddelande är valet av Hans Djurberg mycket positivt eftersom FSC-certifieringen både är ett viktigt verktyg för att positionera SCA:s varumärke, samt ur ett marknadsperspektiv eftersom efterfrågan på FSC-certifierade produkter har ökat kraftigt de senaste åren.

Hans Djurberg ser det faktum att han och ytterligare tre styrelseledamöter (Anthony Conrad Sebastian, Malaysia; Fran Raymond Price, USA; Martha Nuñez, Ecuador) har blivit omvald som ett erkännande av styrelsens arbete under de senaste tre åren, och i särskilt i fokus för den nya globala strategi som lanserades förra året.

"Strategin stärker FSC:s unika förmåga att samla intressenter för att definiera ett ansvarsfullt skogsbruk och ser till att skogsindustrin lever upp till dessa krav. Syftet är att göra det möjligt för konsumenterna att göra medvetna val när de köper produkter från skogen, och därigenom stödja skogsbruk och producenter som tar sitt hållbarhetsarbete på allvar, säger Hans Djurberg ".


FSC® - Bra för skog och människor
Forest Stewardship Council® är en global medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Vi utvecklar regler för att höja nivån på ansvarstagandet inom skogsbruket, för att tillfredsställa nuvarande och kommande generationers sociala, ekologiska och ekonomiska behov och rättigheter. Läs mer om Svenska FSC på www.fsc-sverige.org