Impact Executives

Hans Stråberg om ledarskap

Nyhet   •   Nov 15, 2016 09:00 CET

Hans Stråberg är en av Sveriges mest erfarna storbolagschefer. Efter nära tio år som koncernchef för Electrolux vet han vad som krävs av en duktig ledare. Ulf Skarin har på uppdrag av Impact Executives intervjuat Hans Stråberg om trenderna kring ledarskap.

Efter att Hans Stråberg slutade som VD för Electrolux för sex år sedan har han fortsatt sin karriär i en friare roll som tung industriell styrelseordförande och rådgivare inom näringslivet. Efter sin tid på Electrolux har Hans Stråberg bland annat varit styrelseordförande i ett riskkapitalägt bolag. Bolaget omsätter ca. 400 miljoner kronor och är ett bra exempel på ett företag som kan vara i behov av interim management. Vid ett ledningsbyte för ett par år sedan var bolaget i behov av att snabbt tillsätta en nyckelposition.

- Ju större ett företag är desto längre klarar de sig utan tex. en VD. Det finns ofta personer internt som kan flyttas upp, åtminstone tillfälligt. Men i mindre bolag måste organisationen kompletteras externt och då kan en interim chef vara ett väldigt bra alternativ.

I ett mindre bolag är det direkt avgörande att en nyckelperson snabbt är på plats.

- Önskvärt för mig är att den nya chefen har en första prövotid för att se om det fungerar. Helst ska det sedan leda över i en anställning och då är det viktigt att arbeta med en partner som är flexibel och verkligen förstår våra behov. Impact Executives var öppna för både och, att hjälpa oss hitta en person som kunde agera under enbart en interim period alternativt permanent.

Vad är den största fördelen med att engagera en interim chef?

- I all förändring som sker ställer sig människor alltid två frågor: vad håller på att hända och vad innebär det för mig? All osäkerhet skapar en oro, informella ledare kliver fram, det uppstår ett informationsglapp och hela organisationen tappar fart. Även om det är frågan om en interim chef, med den primära uppgiften att hålla verksamheten stabil, vill jag ha ett par ‘safe hands’ där den nya personen snabbt kan ta ett ägandeskap över situationen. Och gärna någon som är lite överkvalificerad och sprider ett lugn och tilltro omkring sig.

Vad ser du för viktiga trender när det gäller dagens ledarskap?

- Framförallt ökar kraven på att ha rätt person på rätt plats. I dag ligger snittlängden på en börs-VD på kanske fyra år, på min tid som VD för Electrolux satt jag på posten i nära tio år. Trenden att anlita interima chefer har funnits länge i USA och i dag har den tagit ordentlig fart även i Sverige, det har blivit helt accepterat och samtidigt har vi fått mer erfarenhet. Och är det något jag lärt mig så är det att ett bolag kan överleva med en dålig styrelse och en bra VD. Men det fungerar aldrig tvärtom.

- Samtidigt är det viktigt för en interim VD att tänka långsiktigt. Det tar minst ett år att verkligen förstå ett bolag, att sätta sig in i verksamheten, träffa kunder och leverantörer. Och tidsaspekten är lika viktig när det gäller nyckelpersoner på lägre nivå, för att inte överbelasta VD. Själv skulle jag aldrig plocka in någon ‘bad guy’ som bara ska fatta obehagliga beslut för att sedan lämna. Den som gör det måste våga vara kvar och ta ett ansvar i att operationellt också driva igenom förändringarna därefter.

3 viktigaste enlig Hans Stråberg:

1.  Tänk igenom dina och bolagets förväntningar. I första hand är uppgiften för en interim chef att säkerställa verksamheten, men personen måste snabbt våga ta ett ägandeskap över situationen.

2.  Interim management har blivit ett etablerat sätt att driva förändringar eller överbrygga tidsglapp oavsett anledning. Även om en ny chef är rekryterad kan det ibland behövas i väntan på den nya.

3. Glöm inte att ta referenser - även när det gäller en interim chef.