Pedab

Hantera identiteter och behörigheter i Linux/Unix med Active Directory

Nyhet   •   Okt 11, 2012 11:40 CEST

Är delade lösenord för behörigheten till root en riskfaktor i din organisation? Är du trött på hantering av användarkonton på många servrar? Tas användaridentiteter bort för anställda eller konsulter när de lämnar organisationen?

Centrify kan underlätta genom att:

Sammanföra användar- och gruppidentiteter från UNIX och Linux till Active Directory för att förenkla det dagliga arbetet och underlätta uppdelning av roller.

Införa en säkerhetsmodell där varje användare endast har tillgång till de funktioner de behöver med hjälp av flexibla roller.

Ersätta NIS med Active Directory — och samtidigt integrera med Kerberos-baserad autentisering.