Peace Parks Foundation Sweden

Helena Johnzon Dahl som ny Communication och Fundraising Manager.

Nyhet   •   Jan 26, 2017 14:34 CET

Helena har lång erfarenhet från att jobba inom ideell organisation, både som marknadsansvarig och som projektledare. Senast grundade Helena webmagasinet The waves we make, som vill inspirera till en hållbar livsstil.

Mänskliga rättigheter och miljö går som en röd tråd genom Helenas engagemang. Därför tycker hon det ska bli extra roligt att få jobba med att stödja Peace Parks Foundations viktiga arbete med att bevara den biologiska mångfalden, främja de mänskliga rättigheter och jobba för minskad fattigdom.

-------------------------------------------
Peace Parks Foundation är en ideell organisation som främjar etableringen av gränsöverskridande naturskyddsområden, så kallade fredsparker, vilka i sin tur stärker försörjningsmöjligheterna för lokalbefolkningarna i ett tiotal länder i Södra Afrika. Det gynnar förutsättningarna för en hållbar ekonomisk utveckling, bevarandet av den biologiska mångfalden och leder även till regional fred och stabilitet. Peace Parks Foundation Sweden grundades 2009 för att stödja Peace Parks viktiga arbete i Sydafrika. 


Gränsöverskridande skyddsområden bildar i sin tur goda förutsättningar för ekonomisk utveckling av landsbygden i södra Afrika. Ett hållbart användande av naturresurser, viltskydd, ekoturism, praktikutbildning och privata investeringar ger sammantaget människor ökad tillgång till bättre mat, hälsa och utbildning och främjar därigenom även mänskliga rättigheter och minskad fattigdom.


Peace Parks Foundation grundades 1997 i Sydafrika av Nelson Mandela, Prins Bernard av Nederländerna och Dr. Anton Rupert. 

Nelson Mandela och Anton Rupert i Great Limpopo Transfrontier Park. © Tony Weaver