Grontmij

Helhetsansvar - nyckeln i lyckat garageprojekt

Nyhet   •   Dec 10, 2012 16:35 CET

Bostadsrättsföreningen Römö i Kista i norra Stockholm hade problem med ett garage. Lösningen blev att låta Grontmij ta ett helhetsansvar för renoveringen, och med facit i hand blev det mycket lyckat.

– Jag vet att många andra bostadsrättföreningar försöker hantera hela projekten själva, men det blir sällan eller aldrig bra, säger Claes-Göran Gahm, ordförande i BRF Römö.


Bostadsrättsföreningen Römö i Kista bildades i slutet av 70-talet. Den omfattar 274 lägenheter, garage och ett antal kommersiella lokaler. 35 år efter att området byggdes var ett av garagen i mycket dåligt skick. Rostande armeringsjärn, fuktgenomsläpp och söndersmulad betong var några av problemen.

Grontmij har tidigare gjort ett jobb åt grannföreningen Agersö, varför företaget var välkänt i området. Skillnaden här var att Grontmij tog på sig totalentreprenad.

– Vi har lärt oss mycket genom det här projektet, säger Claes-Göran Gahm, ordförande i brf Römö. Genom att jobba med Grontmij fick vi en lösning som vi förstod hela vägen från start till mål. Vi är inga specialister på renoveringar av det här slaget och därför var det värdefullt att jobba med experter.

– Vi var och tittade på projektet som föreningen Agersö gjort och kom fram till att vi inte kunde hålla på och lappa och laga, vi behövde liksom dem ta ett större grepp, säger Leon Koenig, brf Römö.

För att komplicera projektet är det aktuella garaget byggt på bottenvåningen i ett flervåningshus med lägenheter längre upp, till skillnad från fristående garage som oftast är lättare projekt.

– Husets konstruktion gjorde också att vi fick ta särskild hänsyn i bullerhänseende – till exempel användes vattenbilning istället för mekanisk bilning när det gamla golvet skulle bort. Med mekanisk bilning hade man knappast kunnat bo kvar i huset under renoveringen.  

Grontmij arbetade i flera steg; Inspektion av skick ledde till en rapport med åtgärdsförslag. Sedan gjorde Grontmij en upphandling av entreprenörer, men tog själva ansvaret som huvudentreprenör. Därefter upprättade Grontmij bygghandlingar i form konstruktionsritningar och beskrivningar, varefter Grontmij tog ansvaret som byggledare parallellt med Römös externa konsult.

– Tidsplaneringen var viktig för oss, säger Claes-Göran Gahm.

– Eftersom vi var tvungna att hitta provisoriska parkeringsplatser under byggtiden med extra hyror som följd, samt att vissa av kontrakten löpte kvartalsvis, så var det ekonomiskt viktigt att tidplanen var korrekt.