Järfälla kommun

Herrestaskolan öppnar i expansiva Barkarbystaden, Järfälla

Nyhet   •   Jan 08, 2016 10:45 CET

På måndag den 11 januari öppnar Herresta för- och grundskola i den nya expansiva stadsdelen Barkarbystaden i Järfälla. Herrestaskolan är en av Sveriges modernaste skolor ur ett miljöperspektiv – nästan koldioxidneutral och självförsörjande på el.

Öppnandet manifesteras med ett fackeltåg från Karlslundskolan, där eleverna går nu, till Herrestaskolan där eleverna gör entré i skolan.

Välkommen att delta vid fackeltåget och när de första eleverna gör entré i Herrestaskolan. Rektor och förskolechef Satu Harnesk samt barn- och ungdomsnämndens ordförande Eva Ullberg finns tillgängliga för intervju.

Datum: Måndag 11 januari

Tid: Samling klockan 7.50
Fackeltåget, med elever, föräldrar, personal och övriga avgår klockan 8.00.

Plats: Samling vid Karlslundskolan, Fänriksvägen 4, 177 43 Järfälla
Fackeltåget går från Karlslundskolan till Herrestaskolan.

Kontakt: Pernilla Pålsson Hovsand, kommunikatör Järfälla kommun 08-580 296 02 pernilla.palsson.hovsand@jarfalla.se

Herrestaskolan - koldioxidneutral och självförsörjande på el
Herrestaskolan är Sveriges första skola som byggs helt i massivträ och utifrån Miljöbyggnad Guld. Det innebär extra höga krav på bland annat energisparande, luft, akustik och med kontroll på att inga farliga kemiska ämnen finns. Skolan blir nästan koldioxidneutral och på taket finns 1.400 kvadratmeter solceller som täcker nästan hela skolans energibehov.

Stor satsning på kultur och fritid
Herrestaskolan har en stor idrottshall med läktare, en 14 meter hög klättervägg, ett stort bibliotek, eget tillagningskök och en utrustad danssal.

En stor satsning på kultur och fritid gör att flera av skolans lokaler, som idrottshall, matsal, slöjdsalar, tekniksalar och hemkunskapssalar, kan användas även av allmänheten och föreningar på kvällstid och helger.

Skolan har också en aktivitetspark som blir skolgård under dagen och tillgänglig för alla i Barkarbystaden under övriga tider.

Se bilder från Herrestaskolan http://www.barkarbystaden.se.temp-url.se/node/120