HiNation AB

Snabbare viktökning hos kycklingar med HiLight

Nyhet   •   Feb 28, 2014 23:44 CET

Chibombo team in Zambia

Studie: Ökad tillväxt i kycklingar med hjälp av HiLight

En oberoende studie genomfördes nyligen av studenter på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, och GART-institutet i Zambia. Syftet med studien var att identifiera om kycklingar växte snabbare med hjälp av HiLight, och tester genomfördes såväl på broilers som lokala kycklingraser. 

Resultaten visar att kyckling med tillgång till HiLight växte 6,5% snabbare under testperioden. Dessutom hade kycklingar med HiLight ett lägre "Feed Conversion Ratio" än kontrollgruppen, dvs utnyttjandet av fodret var bättre. 

"Ljus har stor påverkan på kycklingarnas välmående", enligt Cecilia Andersson, SLU. "Användningen av solcellslampan [HiNation] gav en snabbare tillväxt i vår studie."

6,5% snabbare tillväxt - tänk vilken skillnad det skulle göra på landsnivå!

CSR-koncept under utveckling

HiNation utvecklar just nu ett koncept inom CSR (Corporate Social Responsibility) där vi samarbetar med större svenska och internationella företag för att utveckla ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar till användargrupper i Afrika och Indien. Med kreativ inspiration från Humblestorm och finansiellt stöd av Tillväxtverket är vi övertygade om att konceptet kommer att bli en succé. 
Vi diskuterar just nu olika varianter med större företag, såsom Sweco, Volvo Cars och ÅF. För att skapa ett attraktivt erbjudande är det viktigt att produkten passar in i CSR-avdelningarnas prioritering.

I stora drag innehåller konceptet HiLights, utbildning och uppsättningen av en återbetalningsfond. Utbildningen innefattar såväl HiLight som hur användarna kan skapa en ökad inkomst och underlätta vardagen. Vi arbetar tillsammans med väletablerade organisationer som har långvarigt samarbete med en grupp användare. Konceptet kan anpassas till olika användare; lärare, sjuksköterskor, elever, entreprenörer etc. Användaren återbetalar sin HiLight under den kommande perioden utifrån sin ökade inkomst, vilket skapar grunden till återbetalningsfonden och som i sin tur finansierar en ny uppsättning HiLights till nästa grupp användare. En engångsgåva som fortsätter växa, år för år!

Världens största solcellskraftverk är igång!

I mitten av februari startade världens största solcellskraftverk. Det använder sig av 300 000 speglar som styrs av datorer. De riktar solstrålarna mot ett torn där vatten förångas för att driva turbiner. Kraftverket skapar nästan 400 MW solenergi, tillräckligt för att driva 140 000 hem med förnyelsebar energi. 

Ivanpah-projektet ligger i Mojaveöknen, nära gränsen mellan Kalifornien-Nevada och fördubblar produktionen kommersiell solvärmeenergi i USA. Kalifornien har som mål att uppnå 33% förnyelsebar energi i sin energiproduktion per 2020, och Ivanpah-verket är ett steg på vägen!