HiNation AB

HiNation utforskar Indien med Energimyndigheten

Nyhet   •   Maj 16, 2014 13:33 CEST

Innovations Accelerator i Indien

HiNation åker till Indien med Energimyndigheten

Som en del av Innovation Accelerator-programmet har HiNation besökt Mumbai, Pune, New Delhi, Chennai and Bangalore i syfte att fortsätta och utöka vårt nuvarande arbete på den indiska marknaden.

Att delta i Innovations Accelerator har visat sig vara ett utmärkt tillfälle att träffa potentiella tillverkare, distributörer och investerare från flera områden i Indien. Resan har organiserats av Energimyndigheten, Svenska Ambassaden i New Delhi, Confederation of Indian Industry (CII) ochBusiness Sweden, vilket bidragit till ett stort antal bra möten och nya kontakter som vi hoppas kunna utveckla ytterligare under de kommande månaderna.

Samarbete med MBA-studenter på WE School i Mumbai

Under de kommande 6 månaderna kommer en grupp med 3 MBA-studenter vid WE School, en högt ansedd handelshögskola i Mumbai, att genomföra en undersökning på uppdrag av HiNation. 

MBA-studenterna kommer att lägga sin tid, kunskap och erfarenheter för att identifiera tillverkare, distributörer och eventuellt nya målgrupper på den indiska marknaden. De kommer också att undersöka potentiella partnerskap för att nå slutanvändare i stor skala. 

Har du några idéer och bidrag som du vill dela med dig av? Skicka ett mail till Kristina Linhardt med dina tankar! 

Styrelsemöte på gång...

Vi väntar med spänning på resultaten från ett kommande styrelsemöte i ett större kooperativ inom mejeribranschen i Afrika.

Om förslaget godkänns kommer HiNation att kunna leverera HiLights i ett samarbete som inkluderar både distributionsnät och en finansiell lösning för upp till 22.000 småskaliga bönder i området. 

Möten inför CSR-projekt i Kenya

Vi träffade ett antal potentiella partners i Kenya inför utvecklingen av våra CSR-projekt. 

Några exempel på organisationer där vi ser potentiella samarbeten:
Care Kenya, som bland annat arbetar med ekonomisk integration och alternativa energilösningar för att öka familjernas inkomster,
Basecamp Foundation, som genom turism arbetar för att möjliggöra hållbara förbättringar, och
Methodist Church Kenya, som utbildar bönder för att förbättra inkomster och resultat i småskaliga jordbruk.

Att få möta organisationer engagerade i att föra ut långsiktiga lösningar till sina medlemmar på gräsrotsnivå är en mycket positiv upplevelse. Vi hoppas att vi med förenade förmågor kommer att nå ännu längre i att förbättra försörjningsmöjligheterna framöver. 

Arbetet är ett steg i utvecklingen av CSR-projekt anpassade till behoven hos större svenska och internationella företag, ett projekt som delvis finansieras av Tillväxtverket.