Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hög halt omättade fettsyror i blodet ökar risken för allergi

Nyhet   •   Jul 11, 2013 09:57 CEST

Omättat fett, framför allt omega-3-fettsyror, lyfts ofta fram som nyttigt och hälsosamt. Men ny forskning visar att omättade fettsyror kan öka risken för allergi hos barn. Bakom studien står bland annat Agnes Wold, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Studien som publiceras i den ansedda tidskriften PLOS One visar att nyfödda med en hög andel omättat fett i blodet hade större risk att utveckla allergi under sina första 13 år än nyfödda med låg andel omättat fett. Forskarna tror att det beror på att omättat fett dämpar aktiveringen av immunsystemet och därmed motverkar att spädbarnets immunsystem mognar.

– På samma sätt som immunsystemets mognad förhindras om vi lever för rent, kan den nog försvåras om immunsystemet dämpas av höga halter omättat fett, säger Agnes Wold, överläkare vid Klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid avdelningen för infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet.

– Det är känt sedan tidigare att omättade fettsyror hämmar immunsystemets aktivering. Det kan säkert vara nyttigt om man är gammal och inflammerad. Men spädbarnets immunsystem behöver få en kickstart, annars mognar det inte på rätt sätt, säger hon.

Kontroversiellt resultat
Resultaten är kontroversiella, då kvinnor idag uppmanas att äta mindre mättat fett och spädbarnsmat ofta berikas med omega-3-fettsyror. Att omättat fett skulle vara nyttigt är en slutsats som framför allt har dragits från studier av hjärt-kärlsjukdom hos medelålders individer.

Flera studier har även visat att barn utvecklar mindre allergi om de får fisk tidigt. Detta har tolkats som ett stöd för att omättade fettsyror är bra för spädbarn, eftersom fisk är rik på omättade omega-3-fettsyror.

– Fisk innehåller så mycket mer än bara omega-3-fettsyror. Man kan inte dra slutsatsen från vår studie att gravida kvinnor och småbarn inte ska äta fisk, säger Ann-Sofie Sandberg, näringsforskare och professor i livsmedelsvetenskap på Chalmers och en av forskarna bakom studien. Tvärtom vet man att småbarn får mindre allergi om de får fisk tidigt, säger hon.

Om studien:
I studien High Levels of Both n-3 and n-6 Long-chain Polyunsaturated Fatty Acids in Cord Serum Phospholipids Predict Allergy Development har forskarna undersökt fettsammansättningen i navelsträngsblodet hos 129 nyfödda barn som föddes i Östersund 1996-1997. Av de utvalda barnen hade 48 inga tecken på allergi under uppväxten, medan 44 hade luftvägsallergi (astma och/eller hösnuva) och 37 atopiskt eksem (böjveckseksem, allergiskt eksem) vid 13 års ålder.

När man undersökte fettsyramönstret hos de tre grupperna fann man att de som var allergiska vid 13 års ålder hade högre andel fleromättat fett i blodet vid födelsen än de som inte utvecklat allergi. Både en hög andel omega-3-fettsyror och en hög andel omega-6-fettsyror visade sig vara riskfaktorer för allergiutveckling. De nyfödda som kom att förbli icke-allergiska under uppväxten hade däremot en högre andel enkelomättat fett i navelsträngsblodet. Resultaten stod sig även om man tog hänsyn till om barnets mammor var allergiska eller inte.

Studien publicerades i tidskriften PLOS One den 10 juni. Bakom studien står: Malin Barman, Sara Johansson, Bill Hesselmar, Agnes Wold, Ann-Sofie Sandberg och Anna Sandin