Arriva Sverige AB

Hög punktlighet för Pågatågen i januari

Nyhet   •   Feb 06, 2017 13:53 CET

Pågatågen hade i januari en punktlighet på 93,6 procent, vilket är den högsta nivån sedan maj 2015. Punktligheten för ett år sedan låg på 91,2 procent.

– Det här är frukten av ett bra och genomtänkt tidtabellsarbete, säger Ted Stålhammar, koordinator på Pågatågen. Vi har till exempel ändrat uppehållstiden på stationerna mellan Malmö och Lund, som är en av landets mest trafikerade järnvägssträckor.

Resultatet visar en förbättrad punktlighet på samtliga 28 platser där man genomfört mätningar.

– I Båstad Norra har vi ökat punktligheten med otroliga 16 procent, berättar Stålhammar. Det är anmärkningsvärt att vi också håller en punktlighet på 95 procent eller högre på tio av våra mätpunkter. Detta trots att vi under januari hade ca 500 fler avgångar jämfört med januari förra året.

En stor del av förseningarna orsakade av yttre anledningar

Pågatågen anar en förbättring av infrastrukturen, men en god dialog med Trafikverket har också bidragit till resultatet.

– Trafikverket tar på sig hela elva procent av förseningarna som varit och menar att de har prioriterat tågföringen till vår nackdel. Det känns förstås bra att få det bekräftat, säger Stålhammar.

Annars är det incidenter som är den stora förseningsorsaken. Incidenterna har mångdubblats från två procent till 16 procent på bara ett år. I den orsaken ligger till exempel obehöriga på spåret och när polisen gör ingripanden.

Prognos 2017

Inför 2017 har Ted Stålhammars goda förhoppningar om att kunna upprätthålla en tillfredsställande punktlighet.

– Det är fortsatt många banarbeten och här gör trafikplaneringen ett bra arbete. Sedan arbetar vi också på att leverera så bra prognoser som möjligt till våra kunder. En träffsäker prognos brukar generera en bättre punktlighet.