Ratio

Hög tillit skapar stora välfärdsstater

Nyhet   •   Sep 06, 2010 11:55 CEST

Det finns ett tydligt samband mellan hög tillit och stora välfärdsstater. Därav har forskare hävdat att det är välfärdsstaten som förklarar den höga tilliten i exempelvis Sverige. Det sambandet visar sig inte stå sig.

I en ny vetenskaplig artikel argumenterar forskarna Andreas Bergh, fil dr och välfärdsforskare vid Ratio, och Christian Björnskov, också han associerad till Ratio, för det omvända orsakssambandet: Länder med hög tillit är länder som tenderar skapa och förmår upprätthålla stora välfärdsstater. Hög tillit korrelerar dessutom med lägre grad av regleringar i ekonomin. Med instrumentalvariabelskattningar visas att tillit är en trolig orsak till den kombination av välfungerande kapitalism och generös välfärdsstat som kännetecknar de nordiska länderna.

Artikeln är antagen för publicering i Kyklos.