IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Högutbildade är oftare egenföretagare i högkonjunktur

Nyhet   •   Aug 26, 2013 08:45 CEST

En god lokal konjunktur ökar egenföretagandet bland högutbildade, men påverkar inte dem med lägre utbildningsnivå. Sambandet är starkare för kvinnor än för män. Det visar en ny IFAU-rapport.

Konjunktur och egenföretagande

Rapportförfattaren undersöker hur konjunkturläget påverkar egenföretagandet i olika grupper. Hon finner att den lokala konjunkturen i genomsnitt inte påverkar hur många egna företag som startas, men att det skiljer sig åt beroende på utbildningsnivå och kön.

– Framförallt startar högutbildade kvinnor fler egna företag under goda tider, säger Helena Svaleryd som skrivit rapporten.

Bland kvinnor med högre utbildning ökar egenföretagandet med 8 procent vid en stor förbättring av konjunkturen, medan egenföretagandet bland personer med endast grundskoleutbildning är förändrat. Bland män med högre utbildning ökar egenföretagandet med 4 procent.

Högutbildade kan i högre grad utnyttja affärsmöjligheter

Förklaringen till de högutbildades ökade företagande i goda tider kan vara att de i högre grad väljer eget företagande när det finns nya affärsmöjligheter och mer sällan väljer egenföretagande för att undgå arbetslöshet. Det faktum att fler högutbildade väljer att gå till egenföretagande när konjunkturen blir bättre på den lokala arbetsmarknaden stödjer den förklaringen.

Bakgrund och material

Analyserna baseras på ett datamaterial som kombinerar uppgifter om personers (30–60 år) sysselsättning och utbildning med data för regional konjunktur för åren 1996–2007. Egenföretagande är vanligare bland män (9,7 %) än bland kvinnor (4,2 %) och vanligare bland personer med grundskole- eller gymnasieutbildning jämfört med högutbildade. Rapportförfattaren mäter konjunkturläget som antalet rapporterade vakanser till Arbetsförmedlingen.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2013:15 Den lokala konjunkturen och egenföretagande är skriven av Helena Svaleryd, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet . Hon nås på: Helena.Svaleryd@nek.uu.se eller
070-746 49 28.