Gigant AB

Höj ESD-skyddet

Nyhet   •   Apr 19, 2016 15:44 CEST

Höj ESD-skyddet

För att minska ESD-skador på produkter, och då framförallt kretskort, krävs att man ökar ESD-skyddet. Ett ökat skydd minskar inte bara risken att permanenta och latenta skador inträffar på ESD-produkterna, utan ger även ett skydd för användaren. Ett ESD-område som inte är ESD-skyddat är också ett hinder för produktiviteten då skadorna medför höga kostnader. Med kunskap om problemen och förebyggande insatser går företaget bättre samtidigt som medarbetarna kan känna sig trygga på arbetsplatsen. Med en trygg arbetsplats i medarbetarens perspektiv menas bland annat eliminerad risk för gnistbildning och därmed personligt obehag.

ESD-standarder

Inom ESD-området finns det två huvudstandarder som har sitt ursprung i ”The International ESD Community”, de heter ANSI/ESD S20.20 och IEC 61340-5-1. Alla företag som tillverkar eller hanterar ESD-känsliga produkter bör ta hänsyn till dessa standarder. Under dessa två huvudstandarder finns en rad olika understandarder som bland annat berör vilka ESD-produkter som är godkända att användas i arbetsmiljön.

Att lägga pengar på rätt utrustning, hjälpmedel och utbildning är en investering som betalar sig nästintill omgående i form av minskade ESD-skador och personligt obehag. Det är också en satsning som är lönsam i form av ökad produktivitet i och med att de minskade ESD-skadorna resulterar i färre reparationer och betydligt lägre servicekostnader.

Förebygg skador

Redan innan det går så långt som ESD-skador, kan förbättrat ESD-skydd öka lönsamheten och trivseln på företaget. Dessutom ökar kundintrycket och förtroendet om kunderna får veta att företaget har ett genomtänkt ESD-skydd. Det blir tryggt att sälja elektronik då man vet att risken för permanenta och latenta skador är nästintill obefintlig. För att skapa ett ESD-skyddat område (EPA, Electro Protective Area) är det viktigt att tänka på flödet i produktionen. Det är till exempel en klar fördel att ha ESD-området samlat i produktionslokalen snarare än utspritt. På så sätt behärskar man området enklare och skapar kontroll.

ESD-plan

För att skapa ett lyckat arbete inom ESD finns det flera steg att genomgå. Framförallt är det viktigt att se till att alla som arbetar inom ESD-området har genomgått en grundutbildning. Detta för att kunna förstå de tekniska och centrala begreppen inom ESD-området och hur man planerar och genomför ett hållbart arbete steg för steg. Läs gärna Gigants whitepaper ”Konsekvenser av otillräckligt ESD-skydd” för att få ett bättre grepp om hur man kan bygga upp en plan, uppfylla krav och vad som händer om det inte finns tillräckligt skydd.