Studeravidare

Höjd lärarstatus skall rädda skolan

Nyhet   •   Jun 19, 2013 14:30 CEST

Att höja lärarstatusen är den viktigaste åtgärden för att stärka svensk skola säger Björklund. Och mycket forskning talar för att han har rätt. Björklunds strategi för att höja läraryrkets status har sammanfattas i "Tio förändringar som ska rädda den svenska skolan" som presenterades ihop med lärarnas arbetsgivare och fackorganisationer för två veckor sedan.

1. Karriärtjänster och en önskan av höjda lärarlöner.

2. Minskad administration.

3. Lärarlegitimation och behörighetsregler till karriärtjänster.

 4. Högre antagningskrav och en godkänd-gräns för högskoleprovet.

5. Lämplighetsprov vid antagningen till lärarutbildningen.

6. Lyfta fram didaktikens betydelse i lärarutbildningen. 

7. Övningsskolor för lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

8. Utveckla VFU för att mer pröva lärarstudenternas lämplighet. 

9. Stryka prövningen i introduktionsåret och fokusera helt på vägledning. 

10. Inrätta ett skolforskningsinstitut som skall samverka med skolan.

Läs mer om förslagen och om förslagen är de förändringar skolan behöver.


Om studeravidare.se

Studeravidare.se hjälper elever som söker till högskolan varje år genom att presentera högskolor, universitet, högskoleutbildningar, program och kurser för blivande och nuvarande studenter. Hos oss kan man även öva på högskoleprovet genom våra interaktiva prov. Vi vill också bidraga till första steget i karriären då vi ger tips på företag som erbjuder tjänster för studenter, tex examensarbete och traineeplatser. Genom webbplatsens uppbyggnad där varje lärosäte har sin egen presentationssida får besökarna, lärosätena och arbetslivet chansen att rikta sitt intresse åt rätt håll.

Information om program och kurser som finns tillgängliga i vår sökmotor för utbildning och på respektive lärosäte hämtas från Skolverket och UHR. Här presenterar vi ansöknings- och antagningsrelaterad data tillsammans med grundläggande information om utbildningen. Som användare är även det möjligt att söka program eller kurs med sina egna intresseområden och betyg från gymnasiet, komvux och högskoleprovet.