Hörby kommun

"Hörby ska vara tryggt för alla"

Nyhet   •   Nov 01, 2016 15:28 CET

En lång rad åtgärder har vidtagits för att öka tryggheten i Hörby centrum. Och det ger resultat.

- Med gemensamma krafter ser vi till att det finns vuxna på stan så gott som alla kvällar i veckan, polisen har starkt ökat sin närvaro i Hörby, både med uniformerad personal och i civila bilar, en bred arbetsgrupp har bildats och kommunens trygghetsråd tar fram konkreta åtgärder för att alla ska känna sig trygga. Resultatet är lyckat och det är lugnare i Hörby centrum. En bra början, även om mycket arbete återstår, säger socialchef Eva Klang Vänerklint.

Kommunledningen, med kommunalråd Susanne Meijer i spetsen, tar arbetet med att stärka tryggheten i Hörby på största allvar.

- Under en tid har det varit oroligt i Hörby, med en fientlig stämning och konfrontationer mellan olika ungdomsgäng. Övergrepp och misshandel har anmälts, och hanteras av rättsväsendet. Vårt samhälle behöver samlas och gemensamt arbeta för trygghet och trivsel, säger Susanne Meijer.

Hon poängterar att kommunledningen tar trygghetsarbetet på största allvar.

- Vi har ett trygghetsråd i Hörby där ledande politiker, polis, räddningstjänst, samhällsbyggnadsförvaltningen, skola och socialförvaltning samverkar. Vi arbetar just nu fram en strategi för det fortsatta trygghetsskapande arbetet. Målet är att stärka den upplevda känslan av trygghet och trivsel på både kort och lång sikt.

Polisens ansvar

Trygghetsarbetet är kommunens ansvar. Däremot är det polisens uppgift att upprätthålla lag och ordning. Anmälningar om övergrepp och misshandel sköts av polisen som också avgör vilken information som behöver gå ut till medborgarna.

- Naturligvis är alla former av våld, hot och övergrepp helt oacceptabelt. Oavsett partifärg känner vi självfallet avsky och bestörtning över de övergrepp som anmälts. Vi beklagar på djupet det som skett och vill förmedla vårt stöd till de som drabbats, säger Susanne Meijer.

Hon framhåller att en förutsättning för ett framgångsrikt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är ett respektfullt samarbete mellan hörbyborna, kommunen, organisationer, ideella krafter samt myndigheter som är verksamma i hela vår kommun.

- Vi måste alla hjälpas åt. Vi behöver vuxnas närvaro i centrum och oroligheter ska alltid anmälas till polisen. Den som känner oro för någon ungdom ska göra en orosanmälan till socialförvaltningen.

Tryggt och välkomnande för alla

En strategisk plan för ökad trygghet i Hörby håller på att tas fram. För att kraftsamla har större grupp bildats med representanter för socialtjänsten, de boenden i kommunen som tar emot ensamkommande flyktingbarn, polisen, räddningstjänsten, Aktivitetshuset och skolan.

- Vårt centrum ska vara tryggt, trevligt och välkomnande för alla!