Honda Sverige

Honda visade upp nya tekniker för automatisk bilkörning vid 2014 års ITS World Congress i Detroit

Nyhet   •   Sep 19, 2014 13:58 CEST

·  För första gången i USA visade Honda upp teknik för automatisk bilkörning med branschledande funktioner för på och avfart till/från motorväg samt filbyten.

·  Demonstration på plats av unik teknik för "virtuell bogsering" och interaktion mellan olika fordon, exempelvis mellan bil-och- motorcykelcykel och bil-och- fotgängare/cykel.

7:e till 11:e september visade Honda upp den senaste utvecklingen inom intelligent transportteknik vid 2014 års ITS World Congress i Detroit.

För första gången i USA demonstrerade Honda sin automatiska körteknik med branschledande funktioner såsom automatisk på och avfart till motorväg, filbyte, samt en unik "virtuell bogserings"-funktion mellan fordon (V2V).

Honda visade även upp de senaste framstegen inom interaktiv "V2X"-teknik, såsom fordon-till-fotgängare/cykel (V2P/B) och fordon-till-fordon (V2M).

– Den nya forskningen går ut på att skapa och använda avancerade, intelligenta transportsystem med avsikten att en dag kunna eliminera trafikolyckor, skador och dödsfall. Vi visade upp vår vision om att förverkliga Hondas dröm om ett kollisionsfritt samhälle genom våra senaste tekniska innovationer inom aktiv säkerhet samt automatisk anslutningsteknik för fordon, berättar Frank Paluch, verkställande direktör på Honda R & D Americas, Inc.

Att uppnå ett kollisionsfritt samhälle är ett viktigt inslag i Hondas globala säkerhetstänk "Säkerhet för alla”, där man strävar efter att använda teknik för att uppnå förbättrat skydd för såväl bilpassagerare, motorcykelförare, fotgängare och andra trafikanter. 

Detta innefattar en mängd branschledande initiativ inom områdena aktiv och passiv säkerhet, minskade skador på fotgängare, säkerhet för motorcykelåkare och kollisionskompatibilitet.

Honda utvecklar i stor utsträckning avancerade tekniker för förarassistans och tekniker för automatisk körning som ger föraren en bättre situationsmedvetenhet. Exempelvis varning vid filbyte, varning för frontalkollision, adaptiv farthållare inkluderat krypkörning, kollisionsminimerandesystemet Collision Mitigation Braking System™ samt system som förhindrar avåkning.

Hondas senaste Acura TLX av 2015 års modell använder sig av en monokulär kamera- och millimetervågsradarsystem för att ge en exaktare avläsning av vägen och kollisionsmildrande funktioner, inklusive detektering av fotgängare, styrassistans och automatisk nödbromsning.

Honda är branschledande i användningen av backspegelkameror. Speglarna erbjuds som standardutrustning på alla 2015 års modeller av Honda och Acura (och i mer än 90 procent av 2014 års modeller).

Honda är också den biltillverkare med flest modeller (Honda och Acura) som klassas som TOP SAFETY PICK- eller TOP SAFETY PICK+ av säkerhetsinstitutet IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) i USA.


Det som Honda främst visade upp på ITS World Congress-utställning var:

·  Automatisk motorvägskörning – på en 13 km lång motorvägsslinga i Detroits centrum fick besökarna uppleva automatisk bilkörning i en verklig trafikmiljö. Hondasystemet demonstrerade automatisk styrning och inbromsning samt möjligheten till automatisk körning även vid på och avfarter till motorväg, filbyte och andra avancerade manövrar.

·  Fordon-till-fotgängare/cykel – använder trådlös (DSRC)-baserad kommunikation mellan fordonet och fotgängarens eller cyklistens Smartphone (äganderättsskyddad V2P/B-applikation) för korta och medellånga avstånd. Hondas V2P/B-teknik varnar både föraren och fotgängaren/cyklisten för en eventuell kollision. Systemet gör det möjligt för föraren och fotgängaren/cyklisten att skicka meddelanden till varandra.

·  Fordon-till-motorcykel – genom att använda kommunikation mellan fordonet och motorcykeln, varnar Hondas V2M-teknik föraren och motorcyklisten för en eventuell kollision.

·  V2V “Virtuell bogsering" – en teknik som är Honda först med. Den använder anslutningsteknik för att möjliggöra för en förare att hjälpa en annan förare i nöd. Föraren i nöd kan skicka ut en signal (genom att trycka på en knapp) till omgivande fordon om att han/hon behöver hjälp. Då kan den förare som vill hjälpa till koppla upp sig virtuellt och "bogsera" fordonet. Fordonet som bogseras får köranvisningar från det bogserande fordonet via (V2V)-teknik och ett automatiskt system till en plats där föraren kan få hjälp, exempelvis ett sjukhus. 

·  Information om fara i körfältet samt automatiskt filbyte – använder en kombination av anslutningsteknik och molnkommunikationsteknik för att upptäcka och informera föraren om det föreligger en fara i körfältet genom att visa en detaljerad bild av faran. När det bogserande fordonet tar emot informationen sker ett automatiskt filbyte och fordonet kan smidigt köra vidare utan avbrott.

Hondas demonstrerade automatiska fordonsanslutningstekniker under hela ITS World Congress, 7‒11 september, 2014

Om Hondas säkerhetsinnovation

Honda har länge varit ledande inom utveckling och tillämpning av avancerade tekniker avsedda att förbättra säkerheten för alla trafikanter inklusive bilpassagerare, motorcykelåkare och fotgängare.

Företaget har två av världens mest sofistikerade krocktestanläggningar i Ohio och Japan. Honda har utvecklat flertalet banbrytande tekniker inom krocksäkerhet, airbagteknik, kollisionskompatibilitet samt säkerhet för gångtrafikanter.

Honda är idag ledande i branschen inom ”third party crash test”, delvis på grund av de framsteg som gjorts med karosstrukturen Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™). Idag har Honda fler modeller som uppnår högsta säkerhetsbetyget från IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) än någon annan biltillverkare.

Honda använder också i stor utsträckning avancerade förarassisterade tekniker på alla sina modeller. Exempelvis LaneWatch™, frontalkollisionsvarning och filbytesvarning. Dessutom är backspegelkameror numera standardutrustning på alla Hondas lätta lastbilsmodeller och på 95 procent av bilarna från 2014 års modeller. Under 2015 blir siffran 100 procent.