Standard Life Investments

Houseview oktober 2012 - så förändras portföljens risk

Nyhet   •   Okt 08, 2012 09:27 CEST

  • Den globala ekonomiska tillväxten har avtagit. Men de tre största ekonomierna, USA, Japan och Kina, förväntas växa under 2013.
  • Marknaderna prisar in framgångsrika åtgärder för ekonomisk återhämtning från centralbanker och regeringar . Det betyder höga risker om politiska misstag görs.
  • Mekanismer för penningtransaktioner återfår kraft i USA men inte på andra håll i världen, medan strukturella problem begränsar global återhämtning från den finansiella krisen på medellång sikt.
  • Företagens balansräkningar är fortsatt stabila, men tillväxten närmar sig nollstrecket och är i behov av återhämtning.
  • SLI är övertygade om att endast en mycket liten del av investeringarna bör vara i statsobligationer samtidigt som krediter blir något mindre attraktiva.

Läs hela Houseviewn på engelska nedan.