Civil Rights Defenders

Hundra fällande domar för människorättsbrott i Tjetjenien

Nyhet   •   Apr 27, 2009 12:00 CEST

Ryssland har fällts för hundrade gången för människorättsbrott begångna i Tjetjenien. Fyra av fem fall som nyligen avgjordes har drivits av Svenska Helsingforskommittén i samarbete med Russian Justice Initiative eller Memorial och rör försvinnande och mord.

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna meddelade den 23 april dom i fem ärenden som rör brott mot de mänskliga rättigheterna i Tjetjenien. Domstolen dömde enhälligt Ryssland för tretton mäns försvinnande på olika platser i Tjetjenien mellan november 2001 och mars 2004. Enligt domstolen har Ryssland kränkt rätten till liv i samtliga fall eftersom männen aldrig påträffats levande efter att de försvann.

Ryssland fälls också för att ha kränkt artikel 2 och 5 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna eftersom man inte har utrett brotten effektivt och de försvunna männens släktingar hållits fängslade. Domstolen slår också fast att de klagande har behandlats omänskligt och förnedrande samt att de inte har haft tillgång till effektiva rättsmedel.

Enligt domarna tilldelas de klagande totalt 549 700 euro för materiella och icke-materiella skador.

Ett av fallen, Alaudinova mot Ryssland, har drivits av Svenska Helsingforskommittén i samarbete med människorättsorganisationen Memorial och European Human Rights Advocacy Centre. Tre fall har drivits av den ryska människorättsorganisationen Russian Justice Initiative, i samarbete med Svenska Helsingforskommitén, och ett fall har drivits av en advokat i Tjetjenien.

För mer information om fallen:

Gakiyev and Gakiyeva v. Russia

Bitiyeva and Others v. Russia

Israilova and Others v. Russia

Alaudinova v. Russia

Khachukayev v. Russia