ABE Partners

Hur ABE Partners ser på domäner och domännamnshantering

Nyhet   •   Jun 19, 2013 10:51 CEST

Eftersom att vi ser på domäner och domänhantering på ett helt nytt sätt händer det ibland att vi får frågan om vi inte tycker att domäner är viktiga. Detta då vi tar oss friheten att i många fall inta en kritisk hållning till hur övriga branschen ser på domäner och sina kunder. Domäner är och kommer under överskådlig framtid vara en förutsättning för företagens kommunikation och marknadsföring på Internet, och ett ordentligt domännamnsstrategiskt arbete är ett måste för att kunna stärka sin trovärdighet och tillgänglighet online. Problemet som vi flera gånger ser är att detta är en aspekt som befintliga leverantörer inte verkar vara så intresserade av. Får ni till exempel regelbundna trafikanalyser av er leverantör? Har er leverantör hjälpt er att upprätta en individuellt anpassad domännamnstrategi för er?

Det stämmer att vi arbetar på ett annat sätt med domäner och genom att vi inte gör något påslag på kostnaderna för själva domännamnen är vi inte rädda för att säga vår uppriktiga mening och ge råd som är baserade på fakta och era behov istället för att försöka sälja på er så många domäner som möjligt. Vi hör nästan dagligen om leverantörer som endast ”informerar” om de nya toppdomänerna och lämnar kunderna ensamma att utifrån all denna fakta, själva fatta ett välgrundat beslut. Detta är givetvis omöjligt och det är därför vi inte arbetar så. Vi arbetar rådgivande och vår modell garanterar era intressen. Enligt oss är det ett tecken på att vi verkligen fokuserar på kundvärdet av domänerna istället för leverantörsvärdet. Vi har valt en väldigt transparent betalningsmodell helt enkelt eftersom vi inte har något att dölja, och vår uppgift som konsulter är att utbilda och stärka våra kunders kunskap om hur det verkligen fungerar. Vårt oberoende och innovativa arbetssätt är mer än tomma ord.