PersonalPartner

Hur är känslan i just din organisation?

Nyhet   •   Nov 09, 2011 10:45 CET

Det finns en stark koppling mellan hur vi tänker, hur vi känner och vad vi gör. Men det är det vi gör som märks tydligast. Besluten har kanske hamnat i långbänk, kanske blir man lite irriterad på varandra, man skyller ifrån sig, man glömmer, idékraften har avtagit, nån klagar på sömnproblem o s v. Orsaken är för det mesta stress. En känsla hos medarbetarna, eller kanske dig själv som ledare, att inte ha kontroll över sin vardag.

En otydlig ledningsstruktur, bristande rutiner eller oklara prestationskrav som skapar onödig stress hos dina medarbetare är idag en mycket vanlig ohälsorisk i arbetslivet. Om man tittar närmare på sjukfrånvarostatistik i landet så är psykisk ohälsa den ohälsa som ökar mest. Många har säkert upplevt effekterna av dysfunktionell eller uppgivenhetsstress, kanske själv drabbats, men hur många vet hur man på ett enkelt och praktiskt sätt arbetar i ett företag för att undvika onödig ohälsa p.g.a. stress i arbetslivet?

Vi på PersonalPartner vet. Under de närmare 15 år vi både förebyggt och behandlat stressrelaterad ohälsa i en mängd olika organisationer, har vi utvecklat metoder som vi vet fungerar. Det handlar om att bygga upp en kunskap om hur stress uppkommer både på en organisatorisk nivå och på individnivå. Det handlar om att hjälpa till och utveckla strukturer och system i organisationen för att skapa trygghet och stabilitet, men kan också handla om att implementera handlingsstrategier för hur man själv ska tänka och agera för att undvika att drabbas av ohälsa orsakat av långvarig stress.

Vår erfarenhet är att det oftast handlar om ledarskapet. Vad du som ledare vet, kan och framför allt gör. Kanske är du en av de som tycker att ”positiv” stress bara är bra? Full fart, fulltecknad kalender, en känsla av framgång….

Kanske det skulle vara intressant att träffa någon av våra experter och pratas vid en stund? Varför inte om hur en bättre känsla i din organisation eller i ditt företag kan bli ett effektivt konkurrensmedel?