ABE Partners

Hur alla nya toppdomäner påverkar din domännamnsstrategi

Nyhet   •   Jun 25, 2013 15:21 CEST

Att vara proaktiv har sedan länge varit den gängse strategin när det handlar om domännamnshantering. Både kunderna och framförallt leverantörerna har intagit en defensiv ställning som bygger på att skyddsregistrera så mycket som möjligt, detta för att förhindra att någon annan får chansen att missbruka de värdefulla varumärkena i form av icke sanktionerade domännamns-registreringar. Eftersom att marknaden varit relativt ny och kunskapen om användningen förhållandevis låg har det också varit den mest korrekta strategin, i alla fall om man beaktar att det funnit relativt få toppdomäner att registrera under och att kostnaderna för registreringarna oftast varit på en komfortabel nivå. Men vad innebär då lanseringen av ca 1300 nya toppdomäner för detta sedan länge inarbetade synsätt?

Låt oss titta på ett exempelföretag med 5 olika lydelser man valt att kontrollera. Det har då tidigare ”krävts” registreringar av de vanligaste generiska toppdomänerna, exempelvis com, net och org, samt landsdomänerna knutna till de relevanta marknaderna. Låt säga att detta företag har ca 50 registrerade domäner allt som allt. Snittkostnaden ligger runt några hundralappar per domän och det har därför inte rört sig om några större pengar. För över detta synsätt till de nya toppdomänerna varav cirka hälften kommer att vara utan restriktioner, det vill säga är sådana som många leverantörer kommer försöka få sina kunder att skydda. 700 domäner per lydelse, 5 lydelser och runt 1000 kr per domän. Nu pratat vi helt plötsligt miljontals kronor, för att skydda något som vi inte ens vet om det är värt att skydda? Ingen vet idag hur de nya toppdomäner kommer att användas på sikt, och tittar man i backspegeln ser det väldigt dystert ut för de flesta. Det proaktiva synsättet kommer alltså att behöva revideras. Men vad ska man då göra?

Det finns dag många kraftfulla verktyg som kan bevaka dina intressen på Internet. Vi pratar om monitoreringstjänster som exempelvis automatiskt övervakar alla domännamnsregistreringar som innehåller dina varumärken. De hittar även registreringar där ditt varumärke endast utgör en del av domännamnet exempelvis fuck-abepartners.com, vilket du på inget sätt skyddar dig mot genom att bara äga abepartners.com. En monitoreringstjänst ger dig möjlighet att snabbt reagera på intrång istället för att paniskt försöka slåss mot en allt stridare ström av nya toppdomäner och de potentiella intrång de kan innebära. Lös problemen när de dyker upp istället för att lägga massor med kraft och pengar på att försöka förhindra alla problem för det är ett omöjligt uppdrag. Genom att ha dina viktigaste namn som registrerade varumärken och monitorera deras liv på Internet återtar du kontrollen utan att ruinera dig.