Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

Hur bra förhåller sig LED-belysning till det verklighetstrogna ljuset?

Nyhet   •   Feb 04, 2017 09:00 CET

Fungerar LED som allmänbelysning, arbetsbelysning och stämningsbelysning?

Det var inte länge sedan LED var i princip oduglig som ljuskälla i vissa miljöer. De flesta faktiskt. Att LED funnits länge i tanken beror möjligen på att dess funktion har varit tämligen begränsad till att stanna människor vid övergångsställen och fungera som signalljus. Som hemmabelysning och någon ögonvänlig belysning har prata om har det inte varit. För bara ett halvdussin år sedan var exempelvis CRI-värdet, dvs. färgåtergivningen nere på nivåer som i varje fall skulle bli olyckliga om man använde dem i ett provrum för exklusiva kläder till exempel. CRI-värde  Dessa skulle få ett helt annat ljus i dagsljuset än i provhytten. En CRI som kan uppnå knappa Ra99 finns dock tillgänglig idag men är lite i överkant och lite som att elda för kråkorna och blir en mindre kostnadseffektiv historia snarare än en funktionell och pragmatisk. Ett CRI kring 90 fungerar utmärkt för de flesta områden. Utomhus räcker det med Ra70-80 om du har en bra belysning i

Idag fungerar LED utmärkt som allmänbelysning, arbetsbelysning och stämningsbelysning

Idag har LED utvecklats enormt även om vissa specialfunktioner fortfarande kan bidra till att vissa områden såsom målerifirmor, tryckerier, livsmedel- och läkemedelsindustrin samt verksamheter där ljuset är av särskild vikt för att uppnå ett visst önskat resultat. Utvecklingen är i denna fråga i skrivande stund återställd även här men den allra flesta belysning i LED som finns på marknaden än idag klarar inte av de svåraste funktionsuppdrag utan en viss felmarginal. Den består bland annat i hur ljuset förhåller sig till det utanförvarande ljuset, flimmer och störningar av olika slag och felaktig ljustemperatur, kelvin, som kan ha valts allt för vit eller kanske allt för gul. Ett allt för vitt ljus är inte nyttigt under längre tider och kan uppfattas som störande för att nämna ett exempel.