Skriptor AB

Hur hittar man på ett bra bolagsnamn

Nyhet   •   Nov 10, 2011 13:34 CET

Att hitta på ett bolagsnamn som känns rätt är inte helt lätt. Namnet måste dessutom vara juridiskt tillgängligt, det vill säga det får inte vara förväxlingsbart med någon annans firma eller varumärke som används för en snarlik verksamhet, och det ska fungera språkligt och kulturellt på de marknader där det ska användas.

Det finns en mängd frågor som man bör fundera kring innan man sätter igång:

  • Vad är det som ska döpas – är det ett bolag, en produkt eller en tjänst?
  • Är det ett självständigt namn eller kommer det att ingå i ett system med andra över- eller underordnade namn?
  • Kommer namnet att kombineras tillsammans med något beskrivande ord som Systems, Gruppen, Nordic eller liknande?
  • Kommer namnet att användas tillsammans med någon logotyp eller visuell symbol?
  • Ska namnet vara på något särskilt språk, anspela på en geografisk hemvist eller ett ursprung? Ska det vara ett fristående (abstrakt) namn eller ett mer beskrivande namn?
  • I vilka länder ska namnet användas? Hur ska det registreras/skyddas?
  • Vilken är målgruppen?
  • Vilka konkurrenter finns och vad använder de för namn?

Hela processen att skapa och registrera ett namn kan ta lite tid, särskilt om man ska vara verksam i flera länder, så det är bra att vara ute i god tid. Är man flera beslutsfattare bör man bilda en arbetsgrupp med beslutsrätt som består av samma deltagare under hela processen.

Ju mer internationellt man ska verka, desto fler namnförslag bör man ha. Eftersom det är stor risk att man stöter på ett juridiskt hinder i form av andra bolag, varumärken eller domännamn är det viktigt att inte fästa sig vid ett namnförslag innan det är juridiskt och språkligt kontrollerat. Det är en fördel att börja med att hitta på många olika namnförslag och stryka efterhand när det visar sig att de är olämpliga av olika skäl.

Däremot ska man akta sig för att stryka namnförslag för snabbt eller på subjektiva grunder. Det kan ta tid att ta till sig ett unikt namn eftersom det kan låta lite konstigt och kantigt i början. Var inte rädd för det ovanliga och gör inte som alla andra. Hela poängen med ett namn är ju att särskilja sig från andra och det distinkta namnet har en större chans att växa fram och bli en unik identitet för just ditt företag. Namnet ska uttrycka vem ni är och inte vad ni är.

Bestämmer man sig ändå för ett mer beskrivande namn bör man tänka framåt och se till så att namnet inte blir begränsande när det gäller språk, geografi eller verksamhet. Stures Värmepumpar AB kanske inte fungerar i Tyskland, Södermalms Cykelverkstad kan verka lite malplacerad om den flyttar till Norrmalm och Kurres Konserver kanske inte kan sälja färska livsmedel.

För att hitta på själva namnförslagen kan man börja med att ta fram viktiga honnörsbegrepp och ledord. Utifrån dessa ord kan man försöka hitta fler värden och känslor som företaget står för eller som man vill att namnet ska utstråla. Brainstorma fritt för att få fram så många ord som möjligt. För att utvidga materialet ännu mer kan man leta efter synonymer på olika språk. Använd ordböcker (gärna för mer exotiska språk) och uppslagsverk. Prova att dela orden i delar (morfem) och kombinera de olika delarna med varandra.

Det finns olika sätt att kontrollera namnen juridiskt. På Bolagsverkets och Patent- och registreringsverkets hemsidor kan man kontrollera om det finns något identiskt namn registrerat. Patentbyråer kan också undersöka namn och de kan då göra en mer djupgående undersökning för att se om det finns snarlika namn som kan ställa till problem.

För att kontrollera namnen språkligt bör man låta en person som har det aktuella språket som modersmål uttala sig om namnen. Även här bör man dock bortse från mer subjektiva synpunkter som inte är relevanta, utan mer är en fråga om tycke och smak.

För mer information:

www.skriptor.com

www.bolagsverket.se

www.prv.se

 

Carina Anté är namnkonsult hos Skriptor AB. Hon har arbetat med varumärken sedan början av 1990-talet. Tillsammans med sina kolleger skapar hon namn på ett stort antal bolag och produkter varje år. Skriptor har tagit fram namn som Telia, Kelda, Mix Megapol, Eniro, Briska och Menigo.

Artikeln är skriven för websiten företagande.se

http://www.foretagande.se/Hur-hittar-man-pa-ett-bra-bolagsnamn.html