Tedestrand coaching AB

Hur länge tänker vi blunda för verkligheten, människor dör?

Nyhet   •   Okt 29, 2012 10:35 CET

Kartor, ritningar, röntgen, flödesscheman, stjärnkartor osv. är inga metoder. Det är något som skapats efter lång tids användande av olika metoder som inte kunnat lösa problemen pga. av avsaknaden av något som både leder och visar hur problemet ska lösas. Tre-dagars terapin visar skillnaden mellan att använda en karta för att lösa svåra livsproblem. Jag tillbringade ca 4 år på behandlings hem, varav ca hälften som behandlare. Under dessa 4 år med respekterade och duktiga terapeuter kunde ingen visa mig - eller få mig att förstå det som mina klienter får lära sig på 3 dagar.

Skillnaden mellan att använda en karta och inte ha tillgång till den i komplex problemlösning oavsett vad, är en avgrund.

Inom alla områden där komplexitet ska lösas har bakgrunden varit exakt likadan, oavsett om vi talar om hjärnkirurgi, annan kirurgi, orientering, elsystem, byggnation så var det omöjligt att nå bra lösningar innan ritningar och liknande överblickar var skapade.

Tänk efter, på 1800-talet borrade hjärnkirurger sig in i människor huvuden med grund i "olika metoder" som man teoretiskt försökte utveckla till komplicerade ideer, det kunde bara sluta på ett sätt, misslyckanden för flertalet. Så fungerar det när komplexitet ska försöka lösas av människan utan en tydlig överblick. Det är svårt nog ändå. 

Ta vilken komplexitet du vill, det kan inte fungera utan överblick. Att då fortsätta tro att psykologin och vårt psyke som är något av det mest komplexa i universum skulle kunna fungera utan en liknande överblick när jag visat att överblicken är uppfunnen och finns är vare sig ödmjukt eller empatiskt.

Kartan ger resultat som visar motsatsen, snabba och varaktiga resultat för flertalet. Det är inte ödmjukt eller empatiskt mot de människor som långsamt - eller snabbt går mot sin egen död - att rationalisera bort, förtränga eller att inte lyssna på den fakta som visas på ett mycket tydligt sätt.

Komplexitet kan inte lösas av människan utan en överblick, det är en naturlag och är bekräftat inom alla kända komplexa områden. Hur länge ska vi tillåta oss att blunda för det inom psykoklogins område?

Människor dör varje dag i missbruk och av andra svåra psykiska problem utan att få den möjlighet som idag bevisligen finns. Validerade metoder som vi "tror på"visar endast det som hittills uppfunnits, och i dessa uppfunna validerade metoder finns ingen överblick. Samma problem som hjärnkirurgin brottades med på 1800-talet.

Bekräftande fakta efter en Tre dagars process:http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/resultat-efter-tre-dagars-terapi-med-karta-807520 

Anders Tedestrand