Campus Roslagen

Hur mår vi av att dricka vatten – ur kran och ur flaska? Finns det vatten så det räcker?

Nyhet   •   Nov 07, 2016 16:23 CET

Välkommen till en mötesplats för kunskap om vatten med forskare, företag, organisationer och andra intresserade som utbyter erfarenheter kring vatten och hälsa och vattnets hälsa.Ta del av en dag med fokus på det utvecklingsarbete som pågår inom forskning, produkt- och tjänsteutveckling.

När: Fredag den 18 november, 09:00 – 16:00

Var: Astrid Lindgrens gata 2 A, 2 tr, Lokal Havet. Campus Roslagen, Norrtälje.

Hela programmet hittar du här: Inspiration vatten 2016

Dagen inleds med föreläsningar som tar upp olika aspekter av både hur vi påverkas och påverkar vattnets kvalitet. Under eftermiddagen erbjuds kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskare, projekt, företag med flera - för att sprida kunskap och samtidigt skapa möjligheter till samarbeten. Dessutom inviger vi Utvecklingscentrums nya lokaler och Mathilda-laboratoriet på Kaserngatan 11. Bandklippning, gruppdiskussioner, vattenprovning och föreläsning om Water Aids arbete i Rwanda.

Några av de frågor som kommer att belysas och diskuteras är:

-För och nackdelar med mineraler i vattnet.

-Tungmetaller i vatten – hur påverkar de oss?

-Klimathot och vattnets kvalitet – hör det ihop?

-Går det att få bort medicinresterna ur vattnet?

Medverkar gör bland andra:

-Ingegerd Rosborg, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

-Maria Kippler, Karolinska Institutet, KI

-Bo Olofson, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

-Malin Alenius, Vårdbolaget TioHundra

-Mikael Medelberg, Water Aid

”Om vi inte gör något radikalt åt vattenanvändningen hotas matproduktionen och vi kan stå inför en hungerkatastrof inom 35 år, säger Bo Olofsson, professor vid Mark- och vattenteknik på KTH.”

”Vi får skärpa oss om vi ska skryta med att vi har världens bästa dricksvatten, säger Ingegerd Rosborg. Hon konstaterar att myten om att Sverige är ett av de länder som har bäst dricksvatten troligen grundar sig på att det på grund av vårt hittills kalla klimat varit fritt från mikroorganismer, framför allt bakterier. Men försurning, avsaltning och avkalkning tar bort för oss viktiga mineraler som påverkar vår hälsa – det missar vi att prata om.” 

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig på hemsidan www.vattencentrum.se