Capio CFTK - Centrum för Titthålskirurgi

Hur nöjda är våra patienter? – Capio CFTK Kvalitetsindex, augusti 2014

Nyhet   •   Sep 11, 2014 09:06 CEST

Nöjda intressenter är något alla organisationer önskar och strävar efter, så även vi på Capio CFTK. För oss innebär det att oavsett om du är patient, samarbetspartner eller anhörig alltid ska veta att vi arbetar för att våra patienter skall få specialistvård med högsta möjliga kvalitet.

Som ett led i detta presenterar vi 12 gånger per år resultatet av våra patientundersökningar för personer som genomgått en viktoperation hos oss. Vi är alltid helt öppna med vad våra patienter tycker om oss och redovisar därför resultateten kontinuerligt från enkätundersökningarna.

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om kvalitetsområden som:

  • bemötande, 96 %
  • informationstillgänglighet, 92 %
  • miljön på kliniken 94 %
  • helhetsintrycket. 95 %

Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym, svaren ges på en sexgradig skala i från vilket ett index räknas fram, där 100 % är fullständigt nöjda patienter.

Citat från några patienter under augusti:

"Proffsig & mycket kunnande!" 

"Mycket positiv erfarenhet"

"Bra svar på frågor, antingen på en gång eller senare av personal som visste"

Förutom våra egna patientundersökningar medverkar CFTK årligen i SORegs (Scandinavian Obesity Surgery Register) kvalitetsundersökning, där fokus ligger på medicinsk kvalitet. Resultaten från 2013 är goda och väl över genomsnittet i Sverige. Läs mer om resultaten i SOReg här »

Vi strävar alltid efter ständig förbättring. Vad tycker våra patienter om bemötandet de får? Vart skall vi lägga extra resurser för att ännu fler skall uppleva högsta kvalitet. Är vårt informationsmaterial tillräckligt bra? Detta är bara en del av de frågor vi ställer oss för att höja nivån i samtliga kvalitetsområden parallellt. Det är ett ständigt pågående arbete som aldrig avstannar. Vår kvalitetsmodell är byggd på fyra hörnstenar; modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning. Läs mer om Capiomodellen » 

För ytterligare information om resultaten från undersökningarna, kontakta Ewa Börjesson, VD Capio CFTK, +46 72 164 70 88