PersonalPartner

Hur presenterar du nästa åtstramningspaket?

Nyhet   •   Nov 24, 2011 13:22 CET

Hur kan du vara tydlig och samtidigt visa respekt för de som kanske drabbas? Hur klarar du att hitta en optimal balans mellan det rationella och emotionella?

- Det handlar mycket om h u r man kommunicerar. Hur man lyckats sätta sig in i och förstå den verklighet som dina åhörare eller medarbetare befinner sig i och veta vad du egentligen vill uppnå med ditt samtal eller din presentation, säger Erika Mikaelsson psykolog och ledarskapsutvecklare på PersonalPartner i Skellefteå.

Vissa kan möjligtvis vara födda till en bra kommunikatör, men det går också att lära sig att bli en bra kommunikatör. PersonalPartner genomför ledarskapsutbildningar där sättet att kommunicera är en viktig del men också att förstå sitt uppdrag som ledare, vad som förväntas från ledning och från medarbetare, hur man praktiskt skall hantera sin position. Hur vision, mål och värdegrund skall utvecklas till en tydlig och logisk kompass för att leda organisationen. O s v .

- Genom ökad självkännedom om dina egna tankemönster, värderingar, reaktionsmönster och hur du agerar i olika situationer kan du som ledare utveckla de egenskaper hos dig som behöver utvecklas. Men också få insikt i att de allra flesta egenskaper i grunden är bra, men inte i alla sammanhang. Här blir ju tricket att bli medveten om detta och lära sig att variera sitt beteende i olika situationer. Att bredda sitt register för att få tillgång till fler handlingsstrategier, helt enkelt, menar Erika Mikaelsson. PersonalPartner erbjuder tre olika men samverkande tjänster. Förutom företagshälsovård finns också en unik erfarenhet och kompetens att utveckla såväl hela verksamheter som enskilda individer. Det kan handla om coachning och chefsstöd som vi berört här, men också om att driva ett förändrings- eller omställningsarbete så att medarbetarna blir viktiga katalysatorer i processen. Något som är lika viktigt i både goda och sämre tider.