Q-gruppen Bygg AB

Hur skapar vi en attraktiv byggbransch som välkomnar och inkluderar fler kompetenta kvinnor?

Nyhet   •   Feb 23, 2017 10:38 CET

Nu är det dags för fler kvinnor i byggbranschen!

Byggbranschen, kanske den bransch som brottas med flest fördomar kring en könsstereotyp och mansdominerad arbetsplats med hårt klimat. Men stämmer det verkligen år 2017? Och hur ska vi företag i branschen verka för att attrahera fler kompetenta kvinnor till rätt positioner? 

Byggbranschen är en av de branscher i Sverige som sysselsätter flest individer. Men det är också en av de branscher som är mest könsstereotypa. Den ”traditionella” byggbranschen är historiskt sett en mansdominerad bransch men i dagens läge ser verkligheten annorlunda ut. Ser man till de som arbetar ute i produktionen märker man en tydlig majoritet av män men tittar man istället till yrkes- och högskoleutbildningarna är det idag inte längre männen som dominerar i utbildningssätena.

Byggbranschen sysselsätter fler och fler kvinnor men fortfarande brottas branschen med många fördomar kring ett manligt arbetsklimat. Frågan är hur vi, tillsammans som bransch, ska verka för att skapa en attraktiv arbetsplats för alla.

Stockholms Byggmästereförening höll fredagen den 17 februari en nätverksträff för kvinnor i byggbranschen. Flera av Q-gruppens kvinnor fanns på plats och fokus för nätverksträffen låg på värderingar – professionella som privata och hur dessa påverkar en arbetsgivare i rekryteringsarbetet. Forskning och teori blandades med deltagarnas egna erfarenheter vilket ledde till många intensiva och givande diskussioner.

”Kvinnor måste jobba hårdare och visa tydligare att de vill ha en ledarroll. För männen anses viljan att bli chef en självklarhet.”

Att fler kvinnor behövs i byggbranschen är vi många som är överens om. Nu måste vi som företag och branschföreträdare se till att vi tillsammans skapar en attraktiv bransch som är öppen för alla. Ta gärna del av mer information från nätverksträffen genom BFs hemsida (länk). Vi på Q-gruppen tror att vi alla mår bättre på en dynamisk arbetsplats som välkomnar mångfald, något som vi kommer fortsätta jobba för.